Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 25. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою

Знаємо, розуміємо

1. Молярна маса речовини — це відношення маси деякої порції речовини до кількості речовини в цій порції.

2. Молярна маса речовини чисельно дорівнює її відносній молекулярній масі і має одиницю вимірювання г/моль.

3.

Застосовуємо

75. а) Дано:

Розв’язання:

б) Дано:

Розв’язання:

Відповідь: а) 56 г/моль; б) 40 г/моль.

76. Молекула даного складу має хімічну формулу СН4.

Дано:

Розв’язання:

Знаходимо молярну масу метану через молекулярну масу

Формула для знаходження кількості речовини

Підставляємо дані в формулу:

Відповідь: v(CH4) = 0,5 моль.

77. 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 А.

Відповідь: Г, Б, В, А.

79. Дано:

Розв’язання:

Знаходимо кількість речовини цукру:

Знаходимо відносну молекулярну масу та молярну масу цукру.

Знаходимо порцію води за формулою: m(Н2O) = v(H2O) ∙ М(Н2O).

Знаходимо відносну молекулярну масу та молярну масу води.

Підставляємо в попередню формулу для розрахунку:

Відповідь: m(Н2O) = 0,27 г.

80. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: v(NaCl) = 0,085 моль; v(C12H22O11) = 0,146 моль.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити