Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 26. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро. Обчислення з його використанням

Знаємо, розуміємо

1. Об’єм 1 моль будь-якої газоподібної за нормальних умов речовини дістав назву молярного об’єму.

2. Різні гази (н. у.) кількістю речовини 1 моль займають однаковий об’єм 22,4 л.

Застосовуємо

81. Дано:

Розв’язання:

Знаходимо відносну молекулярну масу:

Молярна маса: М(Н2) = 2 г/моль.

Густина водню за нормальних умов ρ = 0,089285 г/л.

За формулою знаходимо молярний об’єм водню за нормальних умов:

Відповідь: Vm(H2) = 22,4 л.

82. Дано:

Розв'язання:

Відповідь: v(O2) = 2,5 моль.

83. Дано:

Розв’язання:

За формулою розраховуємо кількість речовини. Розраховуємо відносну молекулярну та молярну масу вуглекислого газу.

Тепер використовуємо іншу формулу.

Відповідь: V(СO2) = 44,8 л.

84. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: 44,8 л.

85. Більший об’єм займатиме кисень кількістю речовини 1 моль за температури 40 °С, ніж за нормальних умов. При збільшенні температури до 40 °С об’єм газу збільшується.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити