Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів

Знаємо, розуміємо

1. Густина — це характеристика речовини, що кількісно визначається відношенням маси до об’єму в абсолютно щільному стані.

2. Відносна густина одного газу за іншим газом — це відношення густини одного газу (ρ1) до густини іншого газу (ρ2) , виміряне за однакових умов або де

Mr1 — відносна молекулярна маса одного газу;

Mr2 — відносна молекулярна маса іншого газу.

3. Для того щоб обчислити відносну густину одного газу за іншим, достатньо знати відносні молекулярні маси обох газів.

Відповідь:

5. Для того щоб вирішити, хто з учнів правий, треба розрахувати густину нітроген(ІV) оксиду за повітрям. Для цього скористаємося формулою відносної густини газів

Підставляємо дані в формулу для розрахунку:

Це означає, що нітроген(ІV) оксид в 1,6 рази важчий за повітря. Отже, потрібно збирати нітроген(ІV) оксид у посуд донизу дном.

Відповідь: нітроген(ІV) оксид збирають у посуд донизу дном.

6. Для аеростатів потрібні гази, що легші за повітря. Розрахуємо, які з газів підходять для наповнення аеростатів.

Відносна густина одного газу за іншим повинна бути менша 1.

Розрахуємо відносні молекулярні маси та молярні маси необхідних речовин.

Підставляємо дані в формули для розрахунків.

З усіх розрахунків видно, що водень та гелій легші за повітря. Отже, для наповнення аеростатів потрібні водень та гелій.

Висновок: водень (Н2), гелій (Не).

7. Спочатку розрахуємо відносну густину вуглекислого газу за повітрям за формулою відносної густини одного газу за іншим:

Розрахуємо відносну молекулярну масу вуглекислого газу та відносну молекулярну масу повітря.

Підставляємо в формулу для розрахунку:

Це означає, що вуглекислий газ в 1,5 разу важчий за повітря. Отже, збирати такий газ потрібно у пробірку донизу дном.

Відповідь: а) донизу дном.

8. Розглянувши малюнок, можна зробити висновок, що: а) метан (СН4) легший за повітря в 0,5 разу; б) озон (O3) важчий від кисню (O2) в 1,5 разу; в) вуглекислий газ (СO2) та пропан (С3Н8) однакові.

Висновок: повітря важче від водню в 14,5 разу.

Висновок: карбон(ІІ) оксид та азот рівні.

Висновок: вуглекислий газ легший за хлор.

Висновок: водень легший за гелій.

Застосовуємо

86. Дано:

Розв’язання:

Знаходимо кількість речовини кисню та чадного газу. Вони будуть однаковими, оскільки об’єми цих газів однакові.

Для цього знадобиться формула

Підставляємо дані в формулу для розрахунку:

Тепер скористаємося іншою формулою для розрахунку маси речовини: m = v ∙ М. Для цього знаходимо відносні молекулярні та молярні маси кисню та чадного газу.

Підставляємо дані в формулу для розрахунку:

Знаходимо різницю: 1,43 г - 1,25 г = 0,18 г.

Відповідь: 1 л кисню важчий за 1 л чадного газу на 0,18 г.

87. Дано:

Розв’язання:

Знаходимо кількість речовини повітря в закритій посудині за формулою

Тепер знаходимо, яку масу складає 0,134 моль повітря за формулою

Відповідь: на 3,88 г більша вага порожньої посудини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити