Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

Знаємо, розуміємо

1.

Позначення

Формули обчислення

Одиниці вимірювання

m

г

V

л

v

моль

D

немає

Знаходимо відносні молекулярні маси даних речовин:

Підставляємо дані в формули для розрахунків:

Відповідь: у хлору відносна густина за повітрям більша за інших.

4. Для того щоб дізнатися; однаковою чи різною буде кількість речовини у кожному випадку, потрібні дві формули для розрахунку:

Підставляємо дані, розраховуючи додатково відносну молекулярну та молярну маси для першої речовини та згадуємо формулу для молярного об’єму газу (Vm).

Відповідь: кількість речовини у порціях кисню буде однаковою.

5. Дано:

Розв’язання:

В одному моль знаходиться 6,02 ∙ 1023 молекул, але в молекулі СO2 містяться 2 атоми Оксигену, тому число частинок збільшиться в 2 рази і буде 12,04 ∙ 1023 частинок.

Учні дали хибну відповідь.

Відповідь: ні, не згодні.

Застосовуємо

88. А 10 ммоль; Б 5 моль; Г 4 кмоль; В 2 Ммоль.

89. Дано:

Розв’язання:

Знаючи значення молярного об’єму газу Vm = 22,4 л/моль, можна знайти кількість речовини:

Для знаходження маси С3Н8 — пропану треба знайти відносну молекулярну та молярну маси пропану. Це ми робимо, знаходячи відносну молекулярну масу пропану.

Використовуємо формулу

Відповідь: маса пропану об’ємом 112 л становить 220 г.

90. Для того щоб визначити, в якій порції речовин знаходиться більша кількість атомів, треба провести розрахунки.

Розраховуємо, скільки молекул міститься в певній порції речовини HZS.

Те саме робимо з порцією іншої речовини NH3.

Розраховуємо, скільки молекул міститься в певній порції речовини NH3.

Але в молекулі H2S міститься всього 3 атоми, тому кількість частинок N = 3 атоми ∙ 3,01 ∙ 1023 = 9,03 ∙ 1023 атоми. У молекулі NH3 міститься всього 4 атоми, тому кількість частинок N = 4 атоми ∙ 3,01 ∙ 1023 = 12,04 ∙ 1023 атомів. Знаходимо різницю: 12,04 ∙ 1023 - 9,03 ∙ 1023 = 3,01 ∙ 1023 атомів.

Відповідь: у порції амоніаку більша кількість атомів, ніж у гідроген сульфіді, на 3,01 ∙ 1023.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити