Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості

Знаємо, розуміємо

1. Оксиди — це бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном, ступінь окиснення якого -2.

Приклади: Н2O, СO2, СuО, СаО.

2. Назва кожного оксиду складається з двох слів, ужитих у називному відмінку: перше слово — назва хімічного елемента, друге — «оксид».

Якщо елемент має змінну валентність, її вказують у круглих дужках після назви елемента.

Обидва слова пишуться з малої літери (за винятком початку речення). Між назвою елемента та записом числа валентності проміжку немає. Наприклад: Н2O — гідроген оксид; СаО — кальцій оксид; СО — карбон(ІІ) оксид; СO2 — карбон(ІV) оксид.

3. СO2 — газоподібна безбарвна речовина; Н2O — рідка безбарвна речовина; СuО — тверда речовина чорного кольору.

4*. Пероксиди мають у своєму складі більше атомів Оксигену, ніж їх повинно бути, виходячи з усталених правил визначення валентності елементів у бінарних сполуках. Справді, відомий нам гідроген пероксид Н2O2 (перекис водню) має на один атом Оксигену більше, ніж вода Н2O.

В оксидах і пероксидах Оксиген проявляє однакову валентність II. Наприклад, гідроген пероксид Н202:

✵ структурна формула: Н—О—О—Н; гідроген оксид Н2O:

✵ структурна формула: Н—О—Н.

Ступені окиснення Оксигену в пероксидах та оксидах різні:

У пероксидах завжди наявний оксигеновий ланцюжок.

5. К2O — калій оксид, СО — карбон(ІІ) оксид, SO3 — сульфур(VІ) оксид, Na2O — натрій оксид, Аl2O3 — алюміній оксид.

6. В NO2 і МnO2; Г MgO і СО.

7. Г ZnO і СuО.

8. В фосфор(ІV) оксид, кальцій оксид, силіцій(ІV) оксид.

Застосовуємо

91.

Оксиди металічних елементів

Оксиди неметалічних елементів

MgO, Fe2O3, СаО, Na2O, FeO

SiO2, SO3, NO, Сl2O7, N2O3, CO

92. SiO2 — силіцій(IV) оксид;

MgO — магній оксид;

SO3 — сульфур(VI) оксид;

NO — нітроген(II) оксид;

FeO — ферум(II) оксид;

Сl2O7 — хлор(VII) оксид;

N2O3 — нітроген(ІІ) оксид;

Fe2O3 — ферум(ІІІ) оксид;

СО — карбон(ІІ) оксид;

СаО — кальцій оксид;

Na2O — натрій оксид.

Валентність елемента, що має змінне значення, зазначають в круглих дужках, а валентність, що має постійне значення, — ні.

Елемент

Формула оксиду

Назва оксиду

Li

Li2O

літій оксид

Ва

ВаО

барій оксид

S(VI)

SO3

сульфур(VІ) оксид

P(V)

P2O5

Фосфор(V) оксид

97. 1 Б; 2 В; 3 А.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити