Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 34. Поняття про солі

Знаємо, розуміємо

1. Солі — це продукти заміщення атомами металів атомів Гідрогену в молекулах кислот.

Фізичні властивості солей: за нормальних умов солі перебувають лише в твердому стані. Це досить тугоплавкі кристалічні речовини, без запаху. За смаком тільки одна сіль солона — NaCl(кухонна сіль), а також є за смаком солодкі — солі Берилію, гіркі — солі Магнію, без смаку — кальцій карбонат СаСO3 (крейда). Здебільшого мають білий колір, окрім нього буває коричнево-червоний (ферум(ІІІ) хлориду), жовтий — аргентум ортофосфату тощо.

За здатністю розчинятись у воді солі поділяють на розчинні, малорозчинні і нерозчинні. Інформацію можна дістати з таблиці розчинності речовин у воді.

2. Правила номенклатури солей:

✵ назва солей складається з двох слів: назви металічного елемента та назви кислотного залишку в називному відмінку;

✵ якщо металічний елемент має змінну валентність, її вказують, як в оксидах,^ круглих дужках після його символу без інтервалу;

✵ назви солей пишуться з малої літери;

✵ за відмінками змінюється друге слово назви.

3. Купрум має змінну валентність — I, II.

Магній має постійну валентність — II.

Тому в формулі солей валентність елемента, що змінюється, вказується в круглих дужках, а валентність елемента, що не змінюється, — ні.

Застосовуємо

112. CuS — купрум(ІІ) сульфід; FeCO3 — ферум(ІІ) карбонат; Са3(РO4)2 — кальцій ортофосфат; Na2SiO3 — натрій силікат.

114. a) H2CO3 — карбонатна кислота; б) KOH — калій гідроксид.

115. 1 Г; 2 В; 3 Д; 4 Б.

116. Б, В, А, Г (у Г помилка: Al(NO3)3 — сума индексів 13).

117. Б Правильне лише твердження 2.

Солі не всі солоні на смак, а тільки одна сіль, та вони є тугоплавкими. (А)

Формула натрій ортофосфату — Na3PO4. Сума індексів — 8. (Б)

118. На перший погляд можна одразу відрізнити купрум(ІІ) сульфат. Це сіль блакитно-бірюзового кольору. Потім можна розчинити дві солі, що залишилися, у воді. Якщо сіль не розчиниться — це кальцій карбонат, якщо розчиниться — натрій хлорид.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити