Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції

Знаємо, розуміємо

1. Li, Na, К, Rb, Са, Mg, Ба.

Na2O + Н2O = 2NaOH.

CaO + Н2O = Са(ОН)2.

2. Лугами називають розчинні в воді основи.

До них належать гідрати оксидів металічних елементів, розташованих у періодичній системі в першій групі головній підгрупі та другій групі головній підгрупі, окрім Берилію і Магнію.

3. N, Р, С, S, Сl.

Р2O5 + 3Н2O = 2Н3РO4.

SO3 + Н2O = H2SO4.

Застосовуємо

119. 1 Б; 2 А; 3 Г; 4 В.

120. Оксиди, що відносять до лужних та лужноземельних металів; білі, тверді, кристалічні речовини, добре розчиняються у воді з утворенням лугів.

121. a) SiO2 — силіцій оксид, що не взаємодіє з водою;

б) Fe2O3 — ферум(ІІІ) оксид — не взаємодіє з водою.

122. a) К2O + H2O = 2КOН; б) ВаО + Н2O = Ва(ОН)2.

123. У три пробірки доливаємо по краплям фенолфталеїн — індикатор, який змінює свій колір, якщо потрапляє у лужне середовище. Отже, в пробірці, де з’явилося малинове забарвлення, знаходиться розчин основи.

У дві пробірки, що залишилися, крапаємо метилоранж — індикатор, який змінює свій колір, якщо потрапляє у кисле середовище. Отже, в пробірці, де з’явилося червоне забарвлення, знаходиться розчин кислоти.

У пробірці, де знаходиться вода, ніяких змін не відбувається.

124. У лабораторному досліді 2 береться три різні індикатори: лакмус, метиловий оранжевий та фенолфталеїн — та з’ясовується, як вони змінюються в лужному середовищі та дистильованій воді.

У лабораторному досліді 3 береться тільки два індикатори: лакмус та метиловий оранжевий — та визначається, як вони змінюються в кислому середовищі та воді.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити