Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів

Знаємо, розуміємо

1. Класифікація оксидів:

а) солетворні; несолетворні;

б) основні; кислотні; амфотерні.

2. Основні оксиди — оксиди, які взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль та воду.

Основні оксиди — оксиди металів: Na2O, CaO, MgO, CuO.

3. Кислотні оксиди взаємодіють з водою з утворенням відповідних кислот. Наприклад: СO2 + Н2O = Н2СO3, SO3+ Н2O = H2SO4.

4. CO — карбон(ІІ) оксид; N2O — нітроген(І) оксид; NO — нітроген(ІІ) оксид.

5. Взаємодія з водою: Na2O + Н2O = 2NaOH.

Взаємодія з кислотними оксидами: СаО + СO2 = СаСO3.

Взаємодія з кислотами: ВаО + 2НСl = ВаСl2 + Н2O.

6. Взаємодія з водою: SO2 + Н2O = H2SO3.

Взаємодія з основними оксидами: СO2 + Na2O = Na2CO3.

Взаємодія з основами: N2O5 + 2КOН = 2KNO3 + Н2O.

Застосовуємо

125. a) FeO — ферум(ІІ) оксид; К2O — калій оксид;

б) Сl2O7 — хлор(VІІ) оксид; Р2O5 — фосфор(V) оксид; WO3 — вольфрам(VІ) оксид;

в) ZnO — цинк оксид; Аl2O3 — алюміній оксид.

126. MgO + 2НСl = MgCl2 + Н2O.

MgO + СO2 = MgCO3.

127. 1 Г; 2 В; 3 Б.

128. В Правильні обидва твердження, оскільки натрій оксид взаємодіє з водою, утворюючи луг, а купрум(ІІ) оксид не взаємодіє з водою.

129. a) N2O — несолетворний оксид серед солетворних оксидів;

б) Мn2O7 — кислотний оксид серед основних оксидів;

в) МnО — основний оксид серед кислотних оксидів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити