Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості

Знаємо, розуміємо

1. Оксиди, наділені властивостями як основного оксиду (взаємодіють із кислотами), так і кислотного оксиду (взаємодіють із лугами), називаються амфотерними. Гідрати оксидів, які утворюють сіль під час взаємодії як з кислотою, так і з лугом, називають амфотерними гідроксидами.

2. До амфотерних оксидів належать: берилій оксид ВеО, цинк оксид ZnO, алюміній оксид Аl2O3, хром(ІІІ) оксид Сr2O3.

Амфотерні гідроксиди: Ве(ОН)2 — берилій гідроксид, Zn(OH), — цинк гідроксид; Аl(ОН)3 — алюміній гідроксид; Сr(ОН)3 — хром(ІІІ) гідроксид. Властивості амфотерних сполук полягають у взаємодії їх із кислотами та лугами.

Взаємодія з кислотами:

Взаємодія з лугами:

а) із твердими лугами при сплавленні амфотерні сполуки реагують таким чином:

б) із розчинами лугів амфотерні оксиди ти гідроксиди утворюють комплексні сполуки:

3. У формулах солей, утворених взаємодією амфотерної сполуки з кислотою, їх металічний елемент — це елемент амфотерного оксиду або гідроксиду (ZnCl2, Al2(SO4)3). У формулах солей, утворених взаємодією амфотерної сполуки з лугом, її металічний елемент входить до складу кислотного залишку КАlO2, К[Аl(ОН)4].

Застосовуємо

140. PbO — амфотерний оксид.

Розраховуємо масову частку Оксигену в плюмбум(ІІ) оксиді.

Обчислимо відносну молекулярну масу плюмбум(ІІ) оксиду

Розрахуємо масову частку Оксигену у плюмбум(ІІ) оксиді:

142. Г Неправильні обидва твердження.

143. Г. ZnO, Аl(ОН)3.

Цинк оксид і алюміній гідроксид реагують з кислотами і лугами.

144. В калій гідроксид; Г сульфатна кислота.

145. В алюміній нітрат.

146. Дано:

Розв'язання:

1) Знаходимо кількість речовини ZnCl2 за формулою:

2) Знаходимо кількість речовини Zn(OH)2:

v(Zn(OH)2) = v(ZnCl2) = 0, 2 моль.

3) Визначаємо масу цинк гідроксиду:

Дано:

Розв’язання:

1. Знаходимо кількість речовини NaOH:

2. Визначаємо масу NaOH:

3. Масу розчину знаходимо за формулою:

Відповідь: маса цинк гідроксиду — 19,8 г; маса розчину натрій гідроксиду дорівнює 50 г.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити