Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 40. Хімічні властивості кислот

Знаємо, розуміємо

1. Кислоти — це неорганічні сполуки, що складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися атомами металів, та кислотного залишку. Основні властивості кислот: взаємодія з металами, основними й амфотерними оксидами, солями, основами, амфотерними гідроксидами, дія на індикатори.

2. Взаємодія кислот з основами належить до реакцій обміну, що називаються реакціями нейтралізації. Наприклад,

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O;

Ва(ОН)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2Н2O.

3. Реакції заміщення — реакції, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовини.

Реакції обміну — реакції, під час яких складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.

Застосовуємо

147. 1. Нейтральне — В, Е. 2. Кисле — Б, Д. 3. Лужне — А, Г, Є.

148. В Правильні обидва твердження.

149. а) Сu — розташований у витискувальному ряді після водню.

б) SO3 — кислотний оксид, який не реагує з кислотами.

151. Станум(ІІ) сульфат, кальцій нітрат, ферум(ІІІ) сульфат, натрій ортофосфат.

152. Дано:

Розв’язання:

1. Знаходимо кількість речовини магнію, який взаємодіє з сульфатною кислотою:

2. Визначаємо кількість речовини водню, який виділяється при реакції:

v(H2) = v(Mg) = 0,5 моль.

3. Об’єм водню розраховуємо за формулою:

1. Визначаємо кількість речовини водню: v(H2) = v(Zn) = 0,25 моль.

2. Об’єм водню розраховуємо за формулою:

Відповідь: більший об’єм водню виділяється внаслідок взаємодії сульфатної кислоти з магнієм.

154. В усі пробірки з розчинами додаємо індикатор лакмус. У пробірці з натрій гідроксидом спостерігаємо зміну кольору лакмусу з фіолетового на синій. У пробірці з сульфатною кислотою спостерігаємо зміну кольору лакмусу з фіолетового на рожево-червоний. У пробірці з натрій сульфатом колір лакмусу не змінюється.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити