Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 41. Хімічні властивості середніх солей

Знаємо, розуміємо

1. Солі вступають в реакцію обміну з кислотами за умови, що серед продуктів реакції є осад або газ.

2. Солі, які вступають в реакцію, повинні бути розчиненими у воді, в результаті реакції одна з солей утворюється у вигляді осаду.

3. Солі (у розчині) взаємодіють із металами, розташованими у ряді активності до того металу, з атомів якого вони утворилися. Продуктами реакції є нова сіль та метал. Наприклад, взаємодії плюмбум(ІІ) нітрату з цинком:

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb.

4. Для солей характерна взаємодія з металами, лугами, солями, кислотами.

Застосовуємо

155. 1. CaSO3 Д кальцій сульфат;

2. Са3(РO4)2 А кальцій фосфат;

3. АlСl3 Г алюміній хлорид;

4. CaS В кальцій сульфід.

156. Г неправильні обидва твердження.

159. Дано:

Розв’язання:

1. Знаходимо кількість речовини барій сульфату за формулою:

2. Визначаємо кількість речовини алюміній сульфату Al2(SO4)3:

3. Визначаємо кількість речовини барій нітрату Ba(NO3)2:

v(Ba(NO3)2) = v(BaSO4) = 0,06 моль.

Відповідь: кількість речовини Al2(SO4)3 дорівнює 0,02 моль, кількість речовини Ba(NO3)2 дорівнює 0,06 моль.

161. NaHCO3 натрій гідрогенкарбонат.

NaOH + CO2 = NaHCO3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити