Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

Знаємо, розуміємо

1. а) Основні способи добування оксидів:

✵ окиснення простих речовин:

✵ окиснення складних речовин:

СН4 + 2O2 = СO2 + 2Н2О;

✵ розкладання нерозчинних основ чи амфотерних гідроксидів під час нагрівання:

б) основні способи добування основ:

✵ взаємодія активних металів із водою призводить до утворення лугів:

2Na + 2Н2O = 2NaOH + Н2;

✵ взаємодія оксидів активних металів з водою:

Na2O + Н2O = 2NaOH;

✵ електроліз водних розчинів безоксигенових кислот;

✵ нерозчинні основи добувають дією розчину лугу на розчинну сіль відповідного металу:

FeSO4 + 2КОН = Fe(OH)2↓ + K2SO4;

в) основні способи добування кислот:

✵ сполучають водень із неметалом;

Н2 + Вr2 = НВr;

✵ сполучають складні речовини — кислотний оксид і воду:

SO3 + H2O = H2SO4;

г) основні способи добування солей:

✵ взаємодія металу з кислотою:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + Н2;

✵ взаємодія оксиду металічного елемента з кислотою:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + Н2O;

✵ взаємодія основи з кислотою:

Са(ОН)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2O;

✵ взаємодія амфотерного гідроксиду з кислотою:

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2Н2O;

✵ взаємодія солі з кислотою:

Na2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3↓ + Na2SO4;

✵ взаємодія Основного оксиду з кислотним оксидом:

Na2O + SO3 = Na2SO4;

✵ взаємодія металу з розчином солі іншого металу:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu;

✵ взаємодія металу з неметалом:

2Fe + 3Сl2 = 2FeCl3.

2.

ZnO — цинк оксид;

SO2 — сульфур(ІV) оксид.

Застосовуємо

162. СО — карбон(ІІ) оксид;

СO2 — карбон(ІV) оксид.

2С + O2 = 2СО.

С + O2 = СO2.

164. SO2 + H2O = H2SO3 — сульфітна кислота;

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2 — барій гідроксид;

BaO + H2O = Ba(OH)2 — барій гідроксид.

165. Дано:

Розв'язання:

Запишемо рівняння реакції розкладу алюміній гідроксиду при нагріванні та рівняння реакції взаємодії алюміній оксиду з хлоридною кислотою:

Знаходимо кількість речовини алюміній оксиду з першого хімічного рівняння, тому що кількість речовини алюміній оксиду з другого рівняння така сама:

За такою самою формулою співвідношення знаходимо кількість речовини солі АlСl3:

Знаходимо масу алюміній хлориду за формулою:

Відповідь: m(АlСl3) = 267 г.

166. Сu(ОН)2 — купрум(ІІ) гідроксид — це нерозчинна основа, його можна добути тільки дією розчином лугу на розчинну сіль відповідного металу і не можна одержати з купрум(ІІ) оксиду та води, тому що цей оксид утворений малоактивним металом, що не взаємодіє з водою.

Запропонований спосіб:


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити