Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атома

Знаємо, розуміємо

1. Період — це горизонтальний ряд хімічних елементів, який починається лужним металом і закінчується інертним елементом.

Наприклад: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ne.

2. У межах 2-го та 3-го енергетичних рівнів існують s- та р-енергетичні підрівні.

3. Хімічний елемент, протонне число якого 52, знаходиться в 4-му періоді, у непарному ряді, в шостій групі головної підгрупи. На зовнішньому енергетичному рівні 6 електронів. А ми знаємо: якщо атоми мають на зовнішньому енергетичному рівні половину й більше електронів (у порівнянні з 8-електронним енергетичним рівнем), то цей елемент виявляє неметалічні властивості, а його оксид є кислотним оксидом.

Хімічний елемент, протонне число якого 56, розташований у 6-му періоді, парному ряді, в другій групі головної підгрупи. На зовнішньому енергетичному рівні розташовано 2 електрони, що менше половини електронів, які відповідають завершеному енергетичному рівню. Атому хімічного елементу легше віддати електрони, тому це металічний елемент, а його оксид — основний оксид.

4. Натрій та Магній розташовані в 3-му періоді, а металічні властивості в періоді зменшуються із збільшенням протонного числа. Отже, Натрій має сильніше виражений металічний характер.

5. Гідрат оксиду N2O5 має сильніше виражені кислотні властивості, ніж СO2. У межах одного періоду зі збільшенням протонного числа елементів кислотні властивості оксидів та їх гідратів посилюються.

6. У періодах зі збільшенням протонного числа послаблюються металічні властивості елементів.

7. У підгрупах зі збільшенням протонного числа послаблюються неметалічні властивості елементів.

Застосовуємо

174.

а) Формула оксиду

Н2O

BeO

B2O3

CO2

N2O5

-

OF2


Формула гідрату оксиду

LiOH

Ве(ОН)2

H3BO3

H2CO3

HNO3

-

-

-

Валентність в оксиді та гідраті оксиду

1

2

3

4

5

-

-

-

б) Елементи другого періоду

Li

Be

В

C

N

O

F

Ne

Формули простої речовини

Li

Be

В

С

N2

O2

F2

Ne

метали

неметали

-

Хімічні властивості оксиду та гідрату оксиду

основні

амфотерні

кислоти

-

175. Результати нашого порівняння відповідають висновку, що в межах одного періоду відбувається поступовий перехід від металічних властивостей хімічних елементів та їхніх простих речовин до неметалічних.

176. Елемент другого періоду з протонним числом 6 (Літій) розташований у головній підгрупі першої групи, має на зовнішньому енергетичному рівні один електрон. Виявляє металічні властивості, а його сполуки виявляють основні властивості: взаємодіють з кислотами.

2Li + 2НСl = 2LiCl + Н2.

Li2O + 2НСl = 2LiCl + Н2O;

LiOH + НСl = LiCl + H2O.

Елемент з протонним числом 6 (Карбон) розташований в головній підгрупі четвертої групи, має на зовнішньому рівні чотири електрони. Виявляє не- металічні властивості (взаємодіє з металами), а його сполуки — кислотні властивості (взаємодіють з лугами).

С + 4Na = Na4C;

СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + Н2O.

Елемент з протонним числом 9 (Флуор) розташований в головній підгрупі сьомої групи, має на зовнішньому рівні сім електронів. Виявляє неметалічні властивості (взаємодіє з металами), а його сполуки — кислотні властивості (взаємодіють з лугами).

2Na + F2 = 2NaF;

HF + NaOH = NaF + H2O.

177. 1 Б Карбон; 2 Г Нітроген; 3 А Оксиген; 4 В Флуор.

178. Хімічний елемент, електронна формула якого має закінчення ...3s26, - розташований у 3 періоді, головній підгрупі сьомої групи. На зовнішньому енергетичному рівні сім електронів. Виявляє неметалічні властивості, а його сполуки — кислотні властивості: взаємодіють з лугами.

Сl2O7 + 2КОН = 2КСlO4 + Н2O;

НСlO4 + КОН = КСlO4 + Н2O.

Отже, оксид та гідрат оксиду цього хімічного елемента не виявляють основні властивості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити