Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

Знаємо, розуміємо

2. Найпоширеніші оксиди в природі це гідроген оксид (вода), карбон(ІV) оксид (вуглекислий газ), алюміній оксид (у вигляді коштовного каміння у надрах Землі), силіцій оксид (кварц, пісок).

3. Більшість оксидів застосовують у виробництві інших речовин:

Кислоти беруть участь у багатьох синтезах як каталізатори в органічному синтезі (H2SO4 — сульфатна кислота, Н3РO4 — ортофосфатна кислота).

Виробництво добрив проходить завдяки нітратній кислоті:

Ортофосфатну кислоту можна побачити в складі багатьох безалкогольних напоїв як харчовий додаток Е338.

Луги NaOH, КОН застосовують у виробництві мила та мийних засобів.

Са(ОН)2 — гашене вапно використовують у будівництві, в сільському господарстві.

179. У параграфі та в рубриці «Сторінки ерудита» згадуються такі оксиди, які можна класифікувати таким чином:

1) Основні: CrO, CoO, CaO, MgO, FeO;

2) Амфотерні: MnO2, ZnO, ВеО, ТiO2, Аl2O3, V2O6, Cr2O3, Fe2O3;

3) Кислотні: CrO3, SO3, СO2, Р2O5, SiO2, SO2, NO2.

180. Na2SiO3 — натрій силікат; CaSiO3 — кальцій силікат.

У надлишку SiO2 — силіцій(ІV) оксид.

181. V2O5 і МnO2

Для розрахунку масової частки Оксигену використовуємо формулу

Відповідь: масова частка Оксигену у ванадій(V) оксиді більша ніж у манган(ІV) оксиді.

182. Фосфор(V) оксид (Р2O5) — білий гігроскопічний порошок, що дуже енергійно сполучається з водою, а також забирає воду від інших сполук, тому застосовується як осушувач газів та рідин.

Р2O5 + 3Н2O = 2Н3РО4.

183. Дано:

Розв’язання:

Записуємо хімічне рівняння реакцій, що відбуваються між речовинами:

Знаходимо кількість речовини калійної селітри за формулою:

Знаходимо масу нітратної кислоти за формулою:

Знаходимо масу калій карбонату за формулою:

Відповідь: m(HNO3) = 6,3 т; m(К2СO3) = 6,9 т.

184. а) Скільки та які оксиди беруть участь у виробництві сталі?

б) Обчисліть, у яких із перелічених нижче сполук масова частка Оксигену найменша: КМnO4; КСlO3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити