Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 48. Поширеність у природі та використання середніх солей

Знаємо, розуміємо

1. Na2S04 натрій сульфат; СаСO3 кальцій карбонат; KNO3 калій нітрат.

2. Натрій хлорид NaCl: родовища цієї солі розташовані поблизу Артемівська Донецької області тa в Карпатах.

Гірські породи складаються із солей силікатної кислоти, що мають складну будову, наприклад, польовий шпат: К2O, Аl2O3 ∙ SiO2.

Алюмінієві руди: боксит Аl2O3 ∙ nН2O, криоліт Na3AlF6.

Сіль кальцій карбонат СаСO3 є основною складовою вапняку, мармуру, крейди.

3. КСl — калійне добриво, добре розчиняється у воді.

NaCl — консервуючий і лікарський засіб, харчова добавка, добре розчиняється у воді.

CaSO4 — будівельний матеріал, при змішуванні з водою твердне.

CuSO4 ∙ 5Н2O — засіб захисту рослин, мікродобрива, для ліквідації плісняви, плям, іржі, добре розчиняється у воді, має бактерицидні властивості.

4. Натрій хлорид застосовується у хімічній промисловості для добування лугу NaOH, водню Н2, хлору Сl2, хлоридної кислоти НСl, натрію Na.

Натрій карбонат використовується у виробництві скла, мила, синтетичних мийних засобів, емалей.

Натрій нітрат та калій нітрат застосовується у виробництві вибухових речовин.

Мідний купорос застосовується у виробництві ацетатного волокна, добуванні міді високої чистоти.

5. За означенням: мінерал — це природна неорганічна хімічна речовина, що входить до складу земної кори та зазвичай служить предметом добування як корисна копалина. За цим означенням воду як рідину за звичайних умов можна вважати мінералом. За іншим означенням мінерал — природна хімічна сполука, яка має визначений хімічний склад та кристалічну структуру. За цим означенням воду як рідину не можна вважати мінералом, але кригу, що утворює айсберги, можна віднести до мінералів.

6. а) У нітратної кислоти всі солі розчинні у воді;

б) у металічних елементів Калію та Натрію всі солі розчинні у воді;

в) у воді нерозчинні сіль барію BaSO4 та сіль плюмбуму PbSO4.

Застосовуємо

185. Дано:

Розв'язання:

Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою:

Відповідь: маса солі в Азовському морі становить 40,6 т.

186. Дано:

Розв’язання:

У суміші масою 300 г, яка складається з барій сульфату та дистильованої води у відношенні 2 : 1 знаходимо масу барій сульфату:

m(BaSO4): 2х + х = 300 г; 3х = 300 г; х = 100 г — це маса води, а маса BaSO4 дорівнює 200 г.

Знаходимо кількість речовини барій сульфату BaSO4 за формулою:

Знаходимо масу барій хлориду, який вступає в реакцію із сульфатною кислотою: m = М ∙ v.

Відповідь: 178,88 г барій хлориду реагує з сульфатною кислотою.

187. Дано:

Розв’язання:

Знаходимо m(розчиненої речовини) за формулою:

Розраховуємо масову частку розчиненої речовини у новому розчині:

Відповідь: масова частка розчиненої речовини дорівнює 0,27 %.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити