Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Основні класи неорганічних сполук

§ 49. Виконання комбінованих завдань

Завдання 1

Дано:

Мr(RO2) - 60

Назвіть хімічний елемент:

а) оксид; гідрат оксиду;

б) хімічний характер;

в) рівняння реакцій характеру сполук цього елемента

Розв’язання:

Знаходимо атомну масу хімічного елемента.

Позначаємо атомну масу елемента через х:

х + 16 ∙ 2 = 60; x = 60 - 32; x = 28.

За періодичною системою визначаємо, що це Силіцій.

а) SiO2 — силіцій(ІV) оксид;

H2SiO3 — силікатна кислота;

б) кислотний оксид; кислота;

в) SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O — взаємодія з основами.

H2SiO3 + 2NaOH = Na2SiO3 + 2Н2O.

Відповідь: Силіцій; силіцій(ІV) оксид, силікатна кислота.

Завдання 2

7N 1s22s23

15Р 1s22s22p63s23p3

Нітроген і Фосфор у Періодичній системі хімічних елементів знаходяться в головній підгрупі п’ятої групи. На зовнішньому енергетичному шарі обидва елементи містять по 5 електронів у стані s2p3.

Обидва елементи знаходяться в малих періодах.

Відмінність полягає в тому, що в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є вільні d-орбіталі. Це дає можливість атому переходити у збуджений стан: 15Р 1s22s22p63s13p33d1.

Завдання 3

Відповідь: у катіону Магнію кількість протонів більша, ніж кількість електронів.

Завдання 4

КСl Молекула калій хлориду утворена за допомогою йонного зв’язку за рахунок переходу електронів від металічного елемента до неметалічного елемента, утворюючи йони К+ та Сl-.

O2 Молекула кисню утворена за допомогою ковалентного неполярного зв’язку, число спільних електронних пар — дві, електронна формула O=O.

Н2O Молекула води утворена за допомогою ковалентного полярного зв’язку, число електронних пар — дві, які зміщені в бік більш електронегативного атома.

Завдання 5

Завдання 6

Завдання 7

Дано:

розчини: натрій хлориду (NaCl);

натрій карбонату (Na2CO3);

натрій сульфату (Na2SO4)

Розпізнати, де знаходиться яка речовина.

Розв’язання:

В усі колби з невідомими речовинами додаємо будь-яку кислоту. Наприклад, хлоридну (НСl).

В одній із колб спостерігаємо спінення та виділення вуглекислого газу.

У ній знаходиться розчин натрій карбонату Na2CO3:

Na2CO3 + 2НСl = 2NaCl + СO2 + Н2O.

До інших двох колб з розчинами натрій хлориду та натрій сульфату додаємо сіль барію, наприклад, барій хлорид ВаСl2. У колбі з натрій сульфатом утворюється осад BaSO4:

Na2SO + ВаСl2 = BaSO4 + 2NaCl.

Отже, в останній третій колбі знаходиться розчин натрій хлориду NaCl.

Завдання 8

Завдання 9

При додаванні універсального індикатора до води колір індикатора не змінюється, до калій гідроксиду — колір індикатора стає синім, а у нітратній кислоті індикатор стає малиновим.

При додаванні лакмусу до води колір його не змінюється, калій гідроксид змінює колір лакмусу на синій, нітратна кислота дає червоний колір індикатора.

Метилоранж при додаванні до води залишається оранжевим, до калій гідроксиду — стає жовтим, до нітратної кислоти — стає рожевим. Фенолфталеїн визначає тільки лужне середовище, а саме, калій гідроксид змінює колір на малиновий.

Завдання 10

Дано:

Розв’язання:

І спосіб.

Знаходимо кількість речовини суміші газів:

Знаходимо кількість речовини N2 та СO2 у суміші.

Нехай кількість речовини N2 — х моль, а кількість речовини СO2 — у моль, тоді складаємо систему рівнянь за масою та об’ємом суміші:

Розв’язуємо: х = 0,4 - у;

Знаходимо об’єми СO2 та N2 за формулами:

Знаходимо масові частки СO2 та N2 в суміші за формулами:

Відповідь: ω(СO2) = 75%; ω(N2) = 25%.

II спосіб.

Знаходимо молярну масу суміші за формулою:

Знаходимо масові частки газів N2 та СO2 в суміші.

Нехай х — масова частка СO2, тоді 1 - х — масова частка N2. Тоді молярна маса суміші 44х + (1 - х) ∙ 28 = 40, де 44 — це молярна маса СO2, 28 — молярна маса N2.

Розв’язуємо рівняння: 44х + 28 - 28х = 40; 44х - 28х = 40 - 28; 16х = 12; х = 12 : 16 = 0,75 або 75 % (масова частка вуглекислого газу СO2 в суміші).

100 % - 75 % = 25 % (масова частка азоту).

Визначаємо об’єм кожного газу у суміші:

V(СO2) = 8,96 л ∙ 0,75 = 6,72 л; V(N2) = 8,96 л ∙ 0,25 = 2,24.

Завдання 11

Дано:

Розв’язання:

Запишемо рівняння реакції, що відбуваються між речовинами:

СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + Н2O.

Знаходимо масу NaOH за формулою:

Знаходимо кількість речовини NaOH за формулою:

Об’єм вуглекислого газу знаходимо за формулою:

Відповідь: F(CO2) = 5,6 л.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити