Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 6. Поняття про галогени та інертні елементи

Знаємо, розуміємо

1. До природної родини галогенів входять Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат.

2. Галогени не знаходяться у природі у вільному стані, тому що прості речовини, утворені з атомів цих елементів, виявляють високу хімічну активність.

3. Усі галогени мають запах і колір. Запах у них різкий, подразливий. За звичайних умов фтор і хлор — газуваті речовини, бром — рідина, йод — тверда речовина.

4. Галогени — найактивніші неметали. Вони реагують із багатьма неорганічними та органічними речовинами: з воднем, металами. Активність галогенів зі збільшенням порядкових номерів хімічних елементів зменшується від фтору до йоду.

5. До природної родини інертних елементів належать Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, Радон. Прості речовини, утворені цими елементами, виявляють стійку інертність (неактивність) відносно взаємодій з іншими речовинами, тому вони і мають назву інертних елементів.

6. Прості речовини інертних елементів за звичайних умов — гази без кольору, смаку, запаху, мають низькі температури плавлення та кипіння. Аргон застосовують для створення інертної атмосфери під час зварювальних робіт, різання металів. Гелій, криптон та ксенон використовують у лазерній техніці. У медицині за участю інертних газів проводять обстеження головного мозку, легень та серця; радонові ванни лікують хворі суглоби, гелій додають до складу дихальних сумішей.

Застосовуємо

24. Б.

25. 1 В; 2 Г; 3 Д; 4 Б.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити