Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Знаємо, розуміємо

1. Попередники Д. І. Менделєєва не змогли здійснити класифікацію всіх хімічних елементів тому, що вони класифікували елементи на основі схожих ознак та властивостей.

2. За ознаку класифікації хімічних елементів Д. І. Менделєєв обрав атомну масу, керуючись тим, що вона є незмінною характеристикою атомів і залишається такою, хоч би які хімічні явища відбувалися.

3. На час відкриття періодичного закону було відкрито 63 хімічні елементи, Д. І. Менделєєв оформив 63 картки (на кожний відомий елемент). Картка містила запис символу хімічного елемента, округлену атомну масу, формулу оксиду, вищу валентність за Оксигеном, формулу леткої водневої сполуки (для неметалічних елементів), валентність елемента в ній. Усі відомі на той час хімічні елементи вчений розташував в один ряд за збільшенням атомної маси, пронумерував їх, а наданий номер назвав порядковим номером.

4. Періодичний закон формулюється так: властивості простих речовин, а також форми і властивості сполук хімічних елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

5. Повторюють властивості Флуору Хлор та Бром. Через 8 елементів настає повторення властивостей у Хлору та через 18 елементів після Хлору знов настає повторення властивостей.

6. Повторюють властивості Літію Натрій та Калій. Через 8 елементів спостерігаємо повторення властивостей у Натрію і через 18 елементів повторюються властивості у Калію.

7. Через проміжок у 8 та 18 хімічних елементів повторюються властивості елементів.

8. С — Карбон, Si — Силіцій.

ЕН4 — загальна формула летких сполук з Гідрогеном.

9. Прочитати біографію Д. І. Менделєєва на с. 46 підручника.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити