Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

Знаємо, розуміємо

1. Періодичною системою називається впорядкована множина хімічних елементів та їх класифікація.

2. Схожість короткоперіодної і довгоперіодної систем полягає в тому, що вони мають 7 періодів та 8 груп.

Відмінність цих систем в тому, що у довгоперіодній системі відсутні ряди (їх у короткоперіодній системі 10). У короткоперіодній системі є головні та побічні підгрупи, а у довгоперіодній системі підгрупи А та Б. Першими розташовані ІА та ІІА, потім з’являються вісім груп з літерою Б. Після них періоди продовжують і завершують елементи груп А: ІІІА, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA.

3. Період — це горизонтальний ряд елементів, який розпочинається лужним металічним елементом і закінчується інертним елементом. Наприклад, ряд, який починається Натрієм і закінчується Аргоном, є період.

Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.

Кожний період складається з рядів. Всього їх 10. Перший, другий, третій та сьомий періоди утворені з однбго ряду, а четвертий, п’ятий та шостий періоди складаються з двох рядів — парного та непарного.

Група — це вертикальний стовпчик елементів, схожих за властивостями та формою їх сполук.

Кожна група поділяється на дві підгрупи: головну і побічну.

Головними підгрупами називаються підгрупи, до складу яких входять елементи і малих, і великих періодів. У даному прикладі: S, Si, Ge, Sn, Pb. Побічними підгрупами називаються підгрупи, до складу яких входять елементи лише великих періодів.

Наприклад, елементи IV групи:

Періоди

II


С

III


Si

IV

Ті
Ge

V

Zr
Sn

VI

Hf
Pb

Елементи С, Si, Ge, Sn, Pb — елементи головної підгрупи.

Елементи Ті, Zr, Hf — елементи побічної підгрупи.

Застосовуємо

26.

Номер періоду

1

2

3

4

5

6

7

Кількість елементів

2

8

8

18

18

32


27. Зі збільшенням порядкового номера активність металічних елементів в періодах зменшується, а активність неметалічних елементів збільшується.

У головних підгрупах активність металічних елементів збільшується, а неметалічних елементів зменшується зі збільшенням порядкового номера.

Ar(Mg) за даними таблиці дорівнює 24,305.

Ar(V) за даними таблиці дорівнює 50,941.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити