Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне число

Знаємо, розуміємо

1. Відкриття в атомі негативно заряджених електронів та явища радіоактивності дали змогу з’ясувати будову атома.

2. Згідно з моделлю атома Томсона атом є позитивно зарядженою на всьому об’єму кулькою, в яку вкраплені негативно заряджені частинки — електрони, в планетарній моделі Резерфорда весь позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в атомному ядрі. Навколо ядра коловими або еліптичними орбітами безупинно рухаються електрони, утворюючи електронну оболонку атома.

3. Складові частинки атома: позитивно заряджене ядро та негативно заряджена електронна оболонка.

4. Протони — позитивно заряджені частинки, що входять до складу ядра. Нейтрони — нейтральні частинки, що входять до складу ядра.

Електрони — негативно заряджені частинки, які перебувають у безупинному русі й формують електронну оболонку атома.

5. Висловив теоретичне припущення про протонно-нейтронну структуру ядра атома, вважав, що в ядрі є важкі частинки однакової маси — протони та нейтрони.

6. а) Резерфорд здійснив розщеплення ядра й відкрив протони.

б) Д. Іваненко запропонував протонно-нейтронну модель атомного ядра.

в) Томсон відкрив у складі атома електрони.

7. Модель Томсона проіснувала недовго тому, що її спростував англійський фізик Резерфорд на підставі результатів власних експериментальних досліджень. Було зроблено висновок, що атоми складаються з позитивно зарядженої серцевини — ядра та негативно заряджених частинок — електронів, розміщених за його межами.

8. Резерфорд пояснював відхилення позитивно заряджених частинок при пропусканні їх крізь металеві пластинки таким чином; оскільки частинки мали позитивний заряд, то відштовхувати їх могли інші частинки — також позитивні, а, як відомо, однойменні заряди відштовхуються.

9. Нобелевську премію присуджують за видатні відкриття у фізиці, хімії, фізіології і медицині, галузі мистецтва людині, яка зробила визначний внесок у згуртування та процвітання націй. Премія отримала назву на честь шведського інженера Альфреда Нобеля, який весь свій капітал заповів людству. У складеному вченим заповіті вказано, що відсотки з його капіталу мають щорічно йти на преміювання людей, котрі впродовж минулого року принесли найбільшу користь людству.

10. Ернест Резерфорд, Марія Склодовська-Кюрі.

Застосовуємо

29. Заряд ядра: + 28, кількість електронів: 28.

Заряд ядра: + 36, кількість електронів: 36.

Заряд ядра: + 57, кількість електронів: 57.

Заряд ядра: + 84, кількість електронів: 84.

30. a) Ge — Германій GeO2;

б) Сu — Купрум СuО;

в) S — Сульфур SO3;

г) Аl — Алюміній Аl2O2;

д) Si — Силіцій SiO2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити