ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 11. Реакція обміну між електролітами в розчині

Лабораторний дослід № 2 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з утворенням осаду

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин ферум(ІІІ) хлориду FeCl3, розчин натрій гідроксиду NaOH, таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді.

Звіт з роботи:

В пробірці з’являється світло-коричневий осад внаслідок утворення нерозчинного ферум(ІІІ) гідроксиду.

Рівняння реакції:

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між ферум(ІІІ) хлоридом та натрій гідроксидом відбувається до кінця, оскільки утворюється нерозчинний продукт реакції - ферум(ІІІ) гідроксид.

Лабораторний дослід № 3 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з виділенням газу Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій карбонату Na2CO3, розбавлена нітратна кислота HNO3:

Звіт з роботи:

В пробірці утворюються бульбашки безбарвного газу. Нітратна кислота під час реакції витісняє карбонатну, як більш слабку, з її солі - натрій карбонату. Карбонатна кислота Н2СO3 є нестійкою і одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид, бульбашки якого можна побачити у пробірці, та воду.

Рівняння реакції:

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між натрій карбонатом та нітратною кислотою відбувається до кінця, оскільки утворюється газоподібний продукт реакції - карбон(ІV) оксид.

Лабораторний дослід № 4 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з утворенням води

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій гідроксиду NaOH, розбавлена нітратна кислота HN03, розчин фенолфталеїну, піпетка, скляна паличка.

Звіт з роботи:

Вміст пробірки за певної кількості нітратної кислоти швидко знебарвлюється. В розчині відбувається реакція нейтралізації між натрій гідроксидом та нітратною кислотою. В результаті цієї реакції утворюється сіль та вода. Реакція середовища змінюється з лужної на нейтральну, саме це засвідчує зміна забарвлення індикатора.

Рівняння реакції:

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між натрій гідроксидом та нітратною кислотою відбувається до кінця, оскільки утворюється малодисоційована сполука - вода.

79. Реакція обміну між електролітами в розчині відбувається, якщо серед можливих продуктів є:

- нерозчинна або малорозчинна сполука;

- газ;

- слабкий електроліт.

82. а) можлива, оскільки серед продуктів реакції - малорозчинна сполука:

б) можлива, оскільки серед продуктів реакції - слабкий електроліт:

в) реакція не відбувається, в розчині існують чотири типи йонів: Н+, Сl-, К+, NO3-.

г) можлива, оскільки серед продуктів реакції - нерозчинна сполука:

Практична робота № 1 (c. 62)

Тема: Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин магній хлориду MgCl2, розчин калій карбонату К2СO3, розчин натрій гідроксиду NaOH, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді

Звіт з роботи:

Реакції, що відбуваються:

Не відбуваються реакції між натрій гідроксидом та калій карбонатом, магній хлоридом та сульфатною кислотою. Продукти цих реакцій не є осадами, газами або слабкими електролітами. Йони речовин без змін перебувають у розчині.

Висновок:

Реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються до кінця за таких умов:

- у результаті реакції утворюється осад;

- у результаті реакції утворюється газоподібна речовина;

- у результаті реакції утворюється слабкий електроліт (малодисоційована речовина).

86. Якщо замість хлоридної кислоти застосувати сульфатну:

87.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити