ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 12. Якісні реакції на деякі йони

Лабораторний дослід № 5 (с. 64)

Тема: Виявлення хлорид-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій хлориду NaCl, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) хлориду білого кольору.

Рівняння реакції:

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення хлорид-іонів (за появою білого сирнистого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 6 (с. 65)

Тема: Виявлення бромід-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій броміду NaBr, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) броміду жовтуватого кольору.

Рівняння реакції:

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення бромід-іонів (за появою сирнистого жовтуватого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 7 (с. 65)

Тема: Виявлення йодид-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин калій йодиду КІ, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється сирнистий осад арґентум(І) йодиду жовтого кольору.

Рівняння реакції:

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення йодид-іонів (за появою сирнистого жовтого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 8 (с. 65)

Тема: Виявлення сульфат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин барій хлориду ВаСl3, розчин натрій сульфату Na2SO4, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється білий дрібнокристалічний осад барій сульфату.

Рівняння реакції:

При додаванні розбавленої нітратної кислоти осад не розчиняється.

Висновок: реакцію з розчинними солями барію можна застосовувати для якісного виявлення сульфат-іонів (за появою білого дрібнокристалічного осаду, що не розчиняється у кислотах).

Лабораторний дослід № 9 (с. 65)

Тема: Виявлення ортофосфат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій ортофосфату Na3PO4, розчин арґентум(І) нітрату AgNO3, розбавлена нітратна кислота HNO3.

Звіт з роботи:

Під час реакції утворюється яскраво-жовтий осад арґентум(І) ортофосфату.

Рівняння реакції:

Осад розчиняється в розбавленій нітратній кислоті.

Висновок: реакцію з арґентум(І) нітратом можна застосовувати для якісного виявлення ортофосфат-іонів (за появою яскраво-жовтого осаду, що є розчинним у нітратній кислоті).

Лабораторний дослід № 10 (с. 66)

Тема: Виявлення карбонат-іонів у розчині

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій карбонату Na3CO3, розчин барій хлориду ВаСl2, розбавлена нітратна кислота HNO3, універсальний індикаторний папір.

Звіт з роботи:

При змішуванні розчинів натрій карбонату та барій хлориду, в пробірці випадає білий осад.

Рівняння реакції:

При додаванні до осаду, що утворився, розбавленої нітратної кислоти в пробірці одночасно відбуваються такі зміни:

- з’являються бульбашки безбарвного газу, що не має запаху;

- осад розчиняється.

Нітратна кислота, як більш сильна, витісняє карбонатну кислоту Н2СO3, з її солі. Оскільки карбонатна кислота є нестійкою, вона одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид та воду. Саме виділення газоподібного карбон(ІV) оксиду і можна помітити у пробірці.

Рівняння реакції:

При піднесенні до отвору у пробірці зволоженого універсального індикаторного папірця, папірець забарвлюється у рожевий колір. При поглинанні водою карбон(ІV) оксиду в незначній кількості утворюється карбонатна кислота. Реакція середовища стає слабо кислою.

Рівняння реакції:

Висновок: для якісного виявлення карбонат-іонів можна застосовувати реакції з сильними кислотами (ознака - поява бульбашок карбон(ІV) оксиду).

88. Якісні реакції — це реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом:

— утворенням осаду;

— виділенням газу;

— появою чи зміною забарвлення осаду. Якісні реакції застосовують для виявлення різних йонів у розчині, розпізнавання сполук.

89. Типи реакцій у дослідах:

— дослід № 5-9: реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням нерозчинної сполуки;

— дослід № 10: реакції обміну в розчині електролітів з утворенням нерозчинної сполуки, газу та слабкого електроліту.

90. За розчинністю у кислоті: арґентум(І) йодид є нерозчинним, а арґентум(І) ортофосфат розчиняється у нітратній кислоті.

91. При додаванні до осадів розчину кислоти барій карбонат розчиняється з утворенням бульбашок газу, а барій сульфат залишається нерозчинним. Рівняння реакції:

92. За допомогою розчину солі Барію хлорид-, бромід- та йодид-іони виявити неможливо. Продукти реакцій утворюють безбарвні розчини. Але можна виявити ортофосфат-іони: барій ортофосфат, що утворюється, має вигляд білого осаду. Рівняння реакції:

93. Так: продукти реакцій арґентум(І) сульфат є малорозчинною речовиною, а арґентум(І) карбонат - нерозчинною. Рівняння реакцій:

Практична робота № 2 (c. 68)

Тема: Розв’язування експериментальних задач

Обладнання і реактиви:

1-й варіант — штатив з пробірками, промивалка з водою, скляні палички, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, порошок калій нітрату KNO3, порошок натрій карбонату Na2CO3, порошок кальцій карбонату СаСО3, розчин натрій хлориду NaCl, розчин магній хлориду MgCl, розчин цинк сульфату ZnSO4, розчин натрій карбонату Na2CO3, розчин натрій ортофосфату Na3PO4.

2-й варіант — штатив з пробірками, промивалка з водою, скляні палички, розбавлена сульфатна кислота H2SO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, порошок натрій нітрату NaNO3, порошок магній карбонату MgCO3, порошок барій сульфату BaSO3, розчин калій нітрату, KNO3, розчин барій хлориду ВаСl2, розчин алюміній сульфату Al2(SO4)3, розчин калій карбонату К2СO3, розчин калій йодиду КІ.

Звіт з роботи:

ВАРІАНТ 1

Завдання № 1. Розпізнавання твердих сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірці з калій нітратом окрім розчинення порошку, видимих змін не відбуватиметься, оскільки утворені калій сульфат та нітратна кислота є прозорими, безбарвними речовинами:

3. B пробірці з натрій карбонатом утворюватиметься карбонатна кислота, яка є нестійкою. Вона одразу ж розкладатиметься на воду та карбон(ІV) оксид, безбарвні бульбашки якого можна побачити у пробірці:

4. В пробірці з кальцій карбонатом також будуть виділятися бульбашки карбон(ІV) оксиду, а також з’явиться помутніння — малорозчинний кальцій сульфат:

Завдання № 2. Розпізнавання розчинів сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин натрій гідроксиду.

2. В пробірці з розчином натрій хлориду змін не відбуватиметься.

3. В пробірці з магній хлоридом — з’явиться помутніння внаслідок утворення малорозчинного магній гідроксиду:

4. В пробірці з цинк сульфатом з’явиться білий осад внаслідок утворення нерозчинного Цинк гідроксиду.

Завдання № 3. Розпізнавання йонів у розчині

1. Для виявлення карбонат-йонів до досліджуваних розчинів слід додати розбавлену сульфатну кислоту. У пробірці з розчином натрій карбонату з’являться бульбашки безбарвного газу, що не має запаху. Рівняння реакції:

2. Для виявлення ортофосфат-йонів слід замовити в учителя додатковий реактив - розчин арґентум(І) нітрату.

За додавання до вмісту пробірок арґентум(І) нітрату, в пробірці, що містить розчин з ортофосфат-йонами, з’являється осад яскраво-жовтого кольору. Рівняння реакції:

ВАРІАНТ 2

Завдання № 1. Розпізнавання твердих сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірці з натрій нітратом окрім розчинення порошку, видимих змін не відбуватиметься, оскільки утворені натрій сульфат та нітратна кислота є прозорими, безбарвними речовинами:

3. В пробірці з магній карбонатом утворюватиметься карбонатна кислота, яка є нестійкою. Вона одразу ж розкладатиметься на воду та карбон(ІV) оксид, безбарвні бульбашки якого можна побачити у пробірці:

4. В пробірці з барій сульфатом залишиться осад - кристали барій сульфату не розчиняться у сульфатній кислоті.

Завдання № 2. Розпізнавання розчинів сполук

1. До кожної пробірки слід додати розчин сульфатної кислоти.

2. В пробірках з розчинами калій нітрату та алюміній сульфату змін не відбуватиметься.

3. В пробірці з барій хлоридом — з’явиться білий кристалічний осад внаслідок утворення нерозчинного барій сульфату:

4. До вмісту пробірок, в яких не відбувалося видимих змін, слід додати розчин натрій гідроксиду. В пробірці з алюміній сульфатом з’явиться осад у вигляді безбарвних кристалів внаслідок утворення нерозчинного алюміній гідроксиду.

Завдання № 3. Розпізнавання йонів у розчині

1. Для виявлення карбонат-йонів до досліджуваних розчинів слід додати розбавлену сульфатну кислоту. У пробірці 3 розчином калій карбонату з’являться бульбашки безбарвного газу, що не має запаху. Рівняння реакції:

2. Для виявлення йодид-йонів слід замовити в учителя додатковий реактив - розчин арґентум(І) нітрату.

За додавання до вмісту пробірок арґентум(І) нітрату в пробірці, що містить розчин з йодид-йонами, з’являється осад жовтуватого кольору. Рівняння реакції:

94. а) в завданні № 1 неможливо буде розрізнити натрій карбонат та кальцій карбонат (розчини натрій хлориду та кальцій хлориду є безбарвними);

б) в завданні № 2 неможливо буде виявити барій хлорид (не утворюватиметься осад).

95. 1 варіант: за нагрівання відбуватиметься термічне розкладання солей.

За розкладання калій нітрату утворюватиметься калій нітрит та кисень. Кисень можна виявити за спалахуванням тліючої скіпки.

Рівняння реакції:

При розкладанні натрій карбонату утвориться натрій оксид та карбон(IV) оксид:

При розкладанні кальцій карбонату утвориться кальцій оксид та карбон(ІV) оксид:

Карбон(ІV) оксид можна виявити, якщо пропустити його крізь вапняну воду - має утворитися білий осад кальцій карбонату. Рівняння реакції:

2 варіант: за нагрівання відбуватиметься термічне розкладання солей.

За розкладання натрій нітрату утворюватиметься натрій нітрит та кисень. Кисень можна виявити за спалахуванням тліючої скіпки. Рівняння реакції:

При розкладанні магній карбонату утвориться магній оксид та карбон(ІV) оксид:

Карбон(ІV) оксид можна виявити, якщо пропустити його крізь вапняну воду - має утворитися білий осад кальцій карбонату. Рівняння реакції:

При розкладанні барій сульфату утвориться барій оксид, сульфур(ІV) оксид та кисень:

Сульфур(ІV) оксид має характерний різкий запах сірника, що спалахує.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити