ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 13. Класифікація хімічних реакцій

96. Класифікація хімічних реакцій:

1) За кількістю і складом реагентів та продуктів реакції:

- сполучення: А + В —> С

- розкладу: А —> В + С + D

- заміщення: А + ВС —> АС + В

- обміну: АВ + CD —> AD + СВ

2) За можливістю перебігу у протилежних напрямах:

- оборотні: А + В <—> С + D

- необоротні

3) За тепловим ефектом (виділенням чи поглинанням теплоти):

- екзотермічні -ендотермічні

4) За зміною ступеня окиснення:

- окисно-відновні (міжмолекулярні та внутрішньо-молекулярні)

- кислотно-основні (нейтралізації)

97. Реакція сполучення - реакція, в якій з кількох речовин утворюється одна речовина.

А + В (+ ...) —> С

Реакція розкладу — реакція, в якій з однієї речовини утворюється кілька речовин.

А —> В + С (+ ...)

Реакція заміщення - реакція між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються інші проста і складна речовини.

А + ВС —> АС + В

Реакція обміну - реакція між двома складними речовинами, у результаті якої вони обмінюються своїми складовими частинами (атомами, групами атомів, йонами).

АВ + CD —> AD + СВ

98. 1 —> в; 2 —> г; 3 —> б; 4 —> а.

99. Реакція сполучення:

Реакція розкладу:

101. —> пряма реакція, <— зворотна реакція.

102. Рівняння реакції:

Обчислюємо масу нітратної кислоти:

Розраховуємо кількість речовини нітратної кислоти:

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини нітратної кислоти і солі, що утворюється, становить 2 : 1. Отже, солі утворилося

Визначаємо масу солі:

Відповідь: утворилося 417,6 г солі.

103. Рівняння реакції:

Виходячи із співвідношення об’ємів цих газів за рівнянням реакції — 2 : 1, розраховуємо середню молярну масу суміші:

104. Рівняння реакції:

Припустимо, що в реакцію вступає 1 моль кальцій карбонату. Його маса становитиме:

Відповідно до рівняння реакції в цьому випадку має утворитися по 1 моль кальцій оксиду та карбон(ІV) оксиду. Їні маси дорівнюють:

За умовою кальцій карбонат під час нагрівання втратив 11% своєї маси, тобто - 11 г. Отже, маса твердого залишку після реакції становитиме 100 - 11 = 89 г.

За повного розкладання кальцій карбонату утворилося б 44 г карбон(ІV) оксиду. Визначаємо, який відсоток кальцій карбонату розклався, склавши пропорцію:

Отже, під час нагрівання розклалося 25% кальцій карбонату, залишилося - 75%.

Маса цього залишку становить 75 г. Визначаємо масу кальцій оксиду, що утворився, за різницею мас твердого залишку і кальцій карбонату, що не розклався:

89 г - 75 г = 14 г

Обчислюємо масові частки речовин в твердому залишку:

Відповідь: 84,3% кальцій карбонату та 15,7% кальцій оксиду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити