ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14. Окисно-відновні реакції

105. Окисно-відновні реакції - реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів.

106. Окиснення - процес втрачання електронів частинкою речовини. Відновлення — процес приєднання електронів частинкою речовини. Окисник — частинка (речовина), яка приєднує електрони. Відновник - частинка (речовина), яка втрачає електрони.

окиснення, відновник

відновлення, окисник

107. Тому що в процесі реакції утворюються метали у вигляді простої речовини.

108. а) в цій реакції Літій та Гідроген змінюють свої ступені окиснення:

г) в цій реакції Хлор та Оксиген змінюють свої ступені окиснення:

109.

Тип реакції

Ступені окиснення елементів

змінюються

не змінюються

Реакція сполучення

Реакція розкладу

110.

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

111. 1 —> в; 2 —> г (тільки ВІДНОВНИК); 3 —> ґ (тільки ОКИСНИК); 4 —> а.

112. а) йон Са2+, атом F - тому що можуть тільки приймати електрони;

б) йон S2-, атом К, атом Fe - тому що можуть тільки віддавати електрони;

в) атом С, йон Fe2+ - тому що можуть як віддавати, так і приймати електрони.

113. б, г, а, в.

114. а) + 2е- (відновлення); б) — 2е- (окиснення); в) — 1е- (окиснення); г) + 1е- (відновлення).

115. а) + 2е-; б) + 8е-; в) — 2е-.

116 . Рівняння реакції:

Визначаємо кількість речовини літію:

За рівнянням реакції кількість речовини літію та водню співвідноситься як 2 : 1. Отже, кисню утворюється

Розраховуємо об’єм цієї кількості кисню:

Відповідь: можна добути 16 л кисню.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити