ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

відновлення, окисник

окиснення, відновник

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

120. Окисно-відновне рівняння

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

122. Рівняння реакції:

а) Кожен атом Кальцію втрачає по 2 електрони. Отже, один 1 моль Кальцію втратить:

б) Визначаємо кількість речовини Кальцію в 1 г:

в) Кожен атом Оксигену приєднує по 2 електрони. Кожна молекула кисню містить 2 атоми Оксигену. Отже, загальна кількість електронів, що приєднує 1 молекула кисню - 4 електрону.

Обчислюємо кількість речовини в 1 л кисню:

г) Розраховуємо кількість речовини в 1 г кисню:

123. Рівняння реакцій:

Визначаємо кількість речовини купрум(ІІ) оксиду, що міститься у 2 г:

За рівняннями реакцій n(СuО) = n(Н2) = n(Zn) = 0,025 моль. Розраховуємо масу цинку, що відповідає цій кількості речовини:

Відповідь: потрібно 1,625 г цинку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити