ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 17. Швидкість хімічної реакції

Лабораторний дослід № 11 (с. 98)

Тема: Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, цинковий порошок Zn, цинк у гранулах Zn, 5% розчин хлоридної кислоти НСl, 10% розчин хлоридної кислоти НСl, тримач для пробірок, сухе пальне, сірники.

Хід роботи:

1. В пробірці з подрібненим цинком на поверхні порошку цинку починається утворення дрібних прозорих бульбашок безбарвного газу. Реакція відбувається досить швидко. В ході реакції порошок цинку поступово розчиняється.

Рівняння реакції:

В пробірці зі шматочком цинку бульбашки газу з’являються на поверхні гранули. Виділення газу відбувається менш інтенсивно, ніж при взаємодії кислоти з цинковим порошком.

Пояснення результатів: за рівнянням у реакції беруть участь атоми Цинку і катіони Гідрогену. Взаємодіяти з іонами Н+ можуть лише ті атоми Цинку, що перебувають на поверхні металу. Загальна площа поверхні усіх часток цинкового порошку значно перевищує площу поверхні гранули металу. Тому порошок цинку швидше взаємодіє з кислотою.

2. В обох пробірках на поверхні гранул цинку починається утворення бульбашок водню. Більш інтенсивно протікає реакція в пробірці з більш концентрованим розчином кислоти.

Пояснення результатів: збільшення концентрації реагенту означає зростання кількості його частинок (атомів, молекул, іонів) у реакційній суміші. Кількість зіткнень частинок цієї речовини із частинками іншого реагенту збільшується, і швидкість реакції зростає.

3. За нагрівання реакція відбувається набагато швидше.

Пояснення результатів: при нагріванні рідини збільшується швидкість руху молекул, твердої речовини - інтенсивність коливань частинок у ній. Унаслідок цього кількість зіткнень частинок реагентів зростає, а це призводить до збільшення швидкості реакції.

Висновок: швидкість реакції зростає зі збільшенням концентрації реагентів, площі поверхні контакту реагентів і температури.

129. а) утворення гірських порід, утворення корисних копалин; б) горіння.

130. Повільні реакції: скисання молока, утворення оксидної плівки на металічних виробах. Швидкі реакції: горіння газу в пічці, взаємодія соди з оцтом.

131. а) природа хімічних речовин, концентрація речовин, температура, наявність каталізатора;

б) хімічна природа речовин, концентрація речовин, площа поверхні контакту речовин, температура, наявність каталізатора.

132. У неоднорідній. Оскільки реакція відбувається на межі поділу фаз.

133. а) тиск, температура, концентрація речовин;

б) тиск, температура, концентрація речовин;

в) температура, концентрація речовин.

134. Рівняння реакції:

Для пришвидшення реакції слід;

— підвищити температуру;

— подрібнити кальцій карбонат.

135. Каталізатор - речовина, яка прискорює реакцію або спричиняє її перебіг, залишаючись після реакції незмінною.

136. Це пов’язане з присутністю ферменту - біологічного каталізатора, який пришвидшує окиснення жирів і робить можливим це навіть за температури тіла.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити