ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

9. Кожний зв’язок у молекулі води утворений s-електроном атома Гідрогену і р-електроном атома Оксигену. Два р-електрони атома Оксигену, які беруть участь у цих зв’язках, є неспареними й перебувають у різних орбіталях. Оскільки р-орбіталі зорієнтовані перпендикулярно одна до одної, то молекула води має кутову форму.

10. У кулестержневій моделі стержні імітують ковалентний зв’язок між атомами Гідрогену та Оксигену, а в масштабній моделі дотримано співвідношення розмірів цих атомів і молекули води.

11. Водневий зв’язок — це електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів Гідрогену. Він утворюється завдяки різної електронегативності атомів, що його утворюють: атома Нδ+однієї молекули води до атому Оδ- іншої.

12. Розраховуємо кількість речовини води в 1 мг:

Кожен моль води містить число Авогадро 6,022 ∙ 1023 молекул, кожна з яких містить по 2 атоми Гідрогену та 1 атому Оксигену.

Розраховуємо кількість атомів Оксигену: N(O) = 6,02 ∙ 1023 ∙ 5,6 ∙ 10-5 ≈ 3,4 ∙ 1019. Розраховуємо кількість атомів Гідрогену: N(H) = 2 ∙ 6,02 ∙ 1023 ∙ 5,6 ∙ 10-5 ≈ 6,7 ∙ 1019.

14. Маса 1 молю води складає 18г/моль. Кожен моль води містить 6,02 ∙ 1023 молекул. Розраховуємо масу однієї молекули: m (молекули Н2О) =


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити