ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 20. Гомологи метану

152. Гомологічний ряд-ряд органічних сполук, молекули яких подібні за будовою і різняться за складом на одну або кілька груп атомів —СН2—. Гомологи - сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на гомологічну різницю: одну або кілька груп —СН2—.

153. Відповідають загальній формулі CnH2n+2: C5H12, C7H16.

154. а, в, г, б, ґ.

155.

156. а) зменшується.

157. Мг5Н12) = 72 г/моль

158. Масова частка Карбону більша в бутані, оскільки в ньому співвідношення атомів Карбону та Гідрогену складає 2 : 5 (або 16 : 40), а у пропані 3 : 8 (або 15 : 40).

160.

CnH2n+2

М, г/моль

DH2

ω(С), %

C3H8

44

22

81,7

C2H6

30

15

80

C5H12

72

36

83,2

C7H14

100

50

83,9

161. Молекула бутану містить 10 атомів Гідрогену: С4Н10. Гомолог, якій містить удвічі більше атомів Гідрогену має формулу: С9Н20. Це - нонан.

162. Пропан. Розрахунки: М(СO2) = 44 г/моль, М(С3Н8) = 44 г/моль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити