ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 23. Поліетилен

176. Полімер - сполука, молекули якої складаються з великої кількості груп атомів однакової будови. Реакція полімеризації — реакція утворення полімеру внаслідок сполучення багатьох молекул мономеру за рахунок руйнування кратних зв’язків.

177. б) СH2.

178. Визначаємо молярну масу поліетилену:

Визначаємо молярну масу його структурної ланки:

М(-СН2-СН2-) = 28 г/моль

Розраховуємо кількість структурних ланок у 1 молі поліетилену:

Відповідь: n = 450.

179. Визначаємо кількість речовини етилену, що міститься у 3,5 г поліетилену:

Розраховуємо об’єм цієї кількості етилену:

180. Рівняння реакції:

Розраховуємо кількість речовини етилену, що міститься у 140 г поліетилену:

За рівнянням реакції кількість речовини кисню тричі більша за кількість речовини поліетилену. Тобто складає 3 ∙ 5 моль = 15 моль. Обчислюємо об’єм цієї кількості кисню:

Визначаємо об’єм повітря, що містить 336 кисню, беручи до уваги, що вміст кисню у повітрі становить 20%:

Відповідь: потрібно 1680 л повітря.

181. Шляхи утилізації виробів з поліетилену:

— переробка для наступного використання;

— спалювання;

— біорозкладання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити