ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 25. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

189. (не змінюється: 3 об’єми = 3 об’єми)

(не змінюється: 4 об’єми = 4 об’єми)

(зменшується: 7 об’ємів > 6 об’ємів)

190. Рівняння реакції:

За рівнянням V(O2) = 3 ∙ (С2Н4) = 3 ∙ 2 л = 6 л.

191. Рівняння реакції:

За рівнянням реакції співвідношення об’ємів етану та кисню складає 2 : 7, або 1 : 3,5.

Отже, в разі повного згоряння етану витрачається кисень об’ємом:

Таким чином, після реакції залишиться ще 5 л - 3,5 л = 1,5 л кисню. Визначаємо об’єм вуглекислого газу, що є продуктом реакції:

Водяна пара після реакції не буде виявлена, оскільки за нормальних умов температура складає 0 °С і вода не перебуває у газуватому стані.

192. Рівняння реакції:

Враховуючи 10 мл кисню, що залишилися, в реакцію вступили водень та кисень загальним об’ємом: 40 мл - 10 мл = 30 мл.

За рівнянням реакції об’єми водню та кисню співвідносяться як 2 : 1. Отже, в реакцію вступив водень об’ємом і кисень об’ємом

Відповідь: суміш до реакції складали 20 мл кисню та 20 мл водню.

193. Розставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції:

Вуглеводень і кисень слід змішати у співвідношенні 1 : 8. Розраховуємо відповідний об’єм повітря, беручи до уваги, що вміст кисню у повітрі становить 20%:

8 об’ємів - 20%

х об’ємів - 100%

Отже, вуглеводень і повітря слід змішати у співвідношенні 1 : 40.

Відповідь: V(C5H12) : V(пов.) = 1 : 40.

194. Рівняння реакцій:

В обох реакціях співвідношення об’ємів речовини, що горить, і кисню складає 2 : 1. Отже, на спалювання 200 мл цієї суміші потрібно кисню.

195. Складаємо рівняння реакції в загальному вигляді:

За рівнянням робимо висновок: молекула вуглеводню містить 2 атоми Карбону та 2 атоми Гідрогену.

Відповідь: формула вуглеводню С2Н2.

196. Співвідношення об’ємів вуглеводню, вуглекислого газу та водяної пари складає відповідно: 1 : 4 : 5.

Беручи до уваги склад молекул вуглекислого газу СO2 та води Н2O, робимо висновок: молекула вуглеводню містить 4 атоми Карбону та 10 атомів Гідрогену.

Відповідь: формула вуглеводню С4Н10.

197. Визначаємо молярну масу вуглеводню:

Формула вуглеводню в загальному вигляді: СnH2n+2.

Відповідь: формула вуглеводню С2Н6.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити