ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 3. Утворення розчину

16. При потраплянні кристалу йонної речовини у воду молекули води притягуються своїми протилежно зарядженими частинами до кожного йона, розміщеного на поверхні кристалу. Якщо сили такої взаємодії переважають над силами притягання між катіонами й аніонами в кристалі, йони поступово відокремлюються один від одного й переходять у воду. Кристал розчиняється. Розчин містить йони розчиненої речовини, сполучені з молекулами води (гідратовані частинки).

За розчинення молекулярної речовини процес відбувається іншим чином. Наприклад, молекули кисню, спирту, цукру, потрапляючи у воду не зазнають змін. А молекули хлороводню, сульфатної кислоти розпадаються на йони. Розчинення вуглекислого газу у воді супроводжується хімічною реакцією - утворенням карбонатної кислоти (у незначній кількості). Всього при розчиненні виділяють три стадії:

1) Взаємодія частинок і молекул води.

2) Відокремлення частинок речовини (молекул, йонів) одна від одної під впливом молекул води.

3) Дифузія частинок і води (проникнення частинок однієї речовини між частинками іншої).

17. За розчинення цукру, цукор і вода залишаються індивідуальними речовинами. За розчинення цинку у хлоридній кислоті відбувається взаємодія цих речовин з утворенням двох нових: солі цинк хлориду та газуватого водню. Рівняння реакції:

18. а) у випадку, якщо при взаємодії частинок речовини, що розчиняється, і води виділяється більше теплоти, ніж при роз’єднанні молекул або йонів речовини;

б) у випадку, якщо при взаємодії частинок речовини, що розчиняється, і води виділяється менше теплоти, ніж при роз’єднанні молекул або йонів речовини,

19. Так. На роз’єднання частинок твердої речовини витрачається більше енергії.

20. Подрібнити тверду речовину (збільшення поверхні стикання), збільшити температуру (збільшення швидкості руху частинок), перемішувати суміш (збільшення числа стикання частинок речовини, що розчиняється, і розчинника).

21. Тому що під час розчинення натрій нітрату при взаємодії його частинок і води виділяється теплоти менше, ніж при роз’єднанні йонів цієї речовини. Під час розчинення натрій гідроксиду — навпаки. При взаємодії його частинок з молекулами води теплоти виділяється більше, ніж при роз’єднанні його йонів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити