ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза

Лабораторний дослід № 13 (с. 175)

Тема: Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, скляна паличка, спиртівка, сірники, тримач для пробірок, розчин купрум(ІІ) сульфату CuSO4, розчин натрій гідроксиду NaOH, розчин глюкозиC6H12O6.

Звіт з роботи:

При змішуванні розчинів натрій гідроксиду та купрум(ІІ) сульфату в пробірці утворюється осад у вигляді кристалів блакитного кольору - купрум(ІІ) гідроксид.

Рівняння реакції:

При додаванні до осаду купрум(ІІ) гідроксиду розчину глюкози осад розчиняється, а вміст пробірки забарвлюється у яскраво-синій колір (утворюється купрум(ІІ) цукрат).

Рівняння реакції:

Глюкоза розчиняє купрум(ІІ) гідроксид і поводить себе як багатоатомний спирт, оскільки містить в кожній молекулі одну альдегідну та п’ять гідроксильних груп.

За нагрівання колір розчину змінюється - спочатку утворюється жовтий осад купрум(І) гідроксиду СuОH, ЯКИЙ згодом перетворюється на великі кристали купрум(І) оксиду Сu2O червоного кольору. Глюкоза при цьому окиснюється до глюконової кислоти.

Рівняння реакції:

Висновок:

1. Глюкоза виявляє властивості багатоатомних спиртів, оскільки містить у кожній молекулі 5 гідроксильних груп.

2. Реакцію глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом з утворенням яскраво-синього забарвлення можна застосовувати як якісну для визначення глюкози в сумішах, продуктах харчування або природних об’єктах.

226. Вуглеводи - сполуки з загальною формулою Сn2O)m. Їхня назва походить від слів «вуглець» і «вода».

227. Молекулу оцтової кислоти СН3СООН можна записати у вигляді С22О)2, але вона не належить до вуглеводів. Вуглеводи не є кислотами і не містять карбоксильних груп. Натомість вони можуть містити у своїх молекулах гідроксильні та альдегідну групи.

228. За якісною реакцією з купрум(ІІ) гідроксидом: синє забарвлення розчину утворюється в обох випадках, але за нагрівання жовтий та червоний осади випадають лише у пробірці, що містила глюкозу. Забарвлення розчину в пробірці, що містила сахарозу, за нагрівання залишається синім.

231. Визначаємо масу води, яка має міститися в розчині, беручі до уваги, що її вміст складатиме 100% - 25% = 75%:

Відповідь: потрібно розчинити 50 г глюкози у 150 г води.

232. З’ясовуємо масу сахарози упертому розчині:

З’ясовуємо масу сахарози у другому розчині:

Утворений змішуванням розчин буде містити таку масу сахарози:

Його загальна маса становитиме:

200 г + 300 г = 500 г

Розраховуємо масову частку сахарози в утвореному розчині:

Відповідь: масова частка сахарози в утвореному розчині дорівнює 14%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити