ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

248. Не зараховують до органічних такі сполуки Карбону: карбон(ІІ) оксид СО, карбон(ІV) оксид СO2, карбонату кислоту Н2СO3 та її солі (карбонати та гідрокарбонати) та деякі інші сполуки Карбону.

249. 1 —> а; 2 —> г; 3 —> б; 4 —> в; 5 —> ґ.

250. а) оксиди (кислотні і лужні); б) солі.

251. Основи, амфотерні оксиди.

252.

253. Більше солей — через те, що вони утворені різними комбінаціями атомів металів та кислотних залишків, а також часто містять більше двох елементів. Кількість оксидів обмежена комбінаціями різних елементів лише з киснем. Оксиди поєднують у своєму складі тільки два елементи.

254. 1 —> б; 2 —> в; 3 —> б; 4 —> а; 5 —> б; 6 —> а.

255. a) H2S - молекулярна будова, ковалентний полярний зв’язок;

Na2S - йонна будова, йонний зв’язок;

б) КОН - йонна будова, йонний зв’язок;

КІ - молекулярна будова, ковалентний полярний зв’язок;

в) СН3СООН - молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки;

(СІІ3СОО)2Са - молекулярна будова, ковалентні полярні зв’язки та один йонний зв’язок;

г) СН2=СН2 - молекулярна будова, ковалентний подвійний зв’язок;

СН≡СН - молекулярна будова, ковалентний потрійний зв’язок.

256. а) йонний; б) ковалентний полярний; в) йонний; г) ковалентний полярний, водневий.

Це реакція обміну з наступним розкладанням одного з продуктів. Під час реакції нітратна кислота витісняє карбонатну (як більш слабку) з її солі з кальцієм. Карбонатна кислота, що утворюється, е нестійкою, і одразу ж розкладається на воду та вуглекислий газ.

Реакція сполучення за заміщення.

Реакція полімеризації. Відбувається за підвищеної температури, тиску та у присутності каталізатора.

Реакція термічного розкладання.

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

окиснення, відновник

відновлення, окисник

Підсумкове рівняння:

8Al + 30HNO3(poзб.) → 8Al(NО3)3 + 3NO2↑ + 15Н2O


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити