ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 36. Взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення

260. З водою реагують оксиди лужних і лужноземельних елементів, а також майже всі кислотні оксиди - з утворенням відповідних основ і кислот. У такий спосіб, однак, неможливо отримати безкисневі кислоти.

265. а) так, оскільки один з продуктів реакції є нерозчинною сполукою:

б) ні, в розчині одночасно існуватимуть чотири типи йонів: СН3СОО-, Рb2+, Ва2+, NO3-;

в) так, оскільки один з продуктів реакції є нерозчинною сполукою:

г) так, оскільки один з продуктів реакції є малорозчинною сполукою:

266. В першому випадку відбувається окисно-відновна реакція, за якої атоми Феруму з заліза віддають свої електрони атомам Феруму, що містяться у ферум(ІІІ) сульфаті. Рівняння реакції: Внаслідок реакції ступені окиснення Феруму змінюються з +3 (вища ступінь) та 0 (нижча ступінь) на +2 (проміжна). У випадку Цинку такий процес неможливий.

окислення, відновник

відновлення, окисник

Тип реакції: міжмолекулярна окисно-відновна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити