ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 4. Кристалогідрати

22. Кристалогідрати - кристалічні речовини, що містять у своєму складі молекули води.

23. ВеСl2 ∙ 4Н2О.

24.

М(СuСl2)

2М(Н2O)

М(СuСl2 ∙ 2Н2O)

ω(СuСl2)

ω(Н2О)

135 г/моль

36 г/моль

171 г/моль

78,9%

21,1%

25. Визначаємо молярні маси безводного барій гідроксиду та кристалогідрату барій гідроксид октагідрату:

Обчислюємо масову частку безводного барій гідроксиду в кристалогідраті:

Розраховуємо масу безводного барій гідроксиду у кристалогідраті масою 6,3 г:

Відповідь: 3,42 г безводного барій гідроксиду.

26. Визначаємо масову частку кальцинованої соди у кристалогідраті:

Масова частка води відповідно становить: ω(Н2O) = 100% - 37% = 63%

Обчислюємо масу кристалогідрату, що розклався, за відомими масовою часткою та масою води в його складі:

Відповідь: 14,3 г кристалічної соди.

27. Визначаємо масову частку літій сульфату у кристалогідраті:

Обчислюємо маси літій сульфату та води в кристалогідраті:

Загальна маса розчину складає:

Розраховуємо масову частку літій сульфату:

Відповідь: масова частка літій сульфату у виготовленому розчині 12,5%.

28. Формула мідного купоросу становить: CUSO4 ∙ 5H2O. Визначаємо масову частку купрум(ІІ) сульфату у мідному купоросі:

Обчислюємо маси літій сульфату та води в кристалогідраті:

Визначаємо загальну масу розчину:

Маса води, потрібна для виготовлення такого розчину, складає:

Відповідь: потрібно розчинити 5 г мідного купоросу у 35 г води.

29. Визначаємо масову частку магній броміду у кристалогідраті:

Обчислюємо маси магній броміду та води в кристалогідраті:

Визначаємо загальну масу розчину:

Маса води, потрібна для виготовлення такого розчину, складає:

Відповідь: потрібно розчинити 14,6 г кристалогідрату у 77,4 г води.

30 . Розраховуємо масову частку купрум(ІІ) нітрату у кристалогідраті:

Припустимо, що потрібна маса кристалогідрату становить х г. Тоді маса безводної солі в ньому дорівнює: m(CU(NO3)2) = х ∙ 0,777. А загальна маса утвореного розчину з масовою часткою солі20% становитиме: m(р-ну) = х + 1000 г.

Складаємо рівняння:

Відповідь: потрібно розчинити 347 г кристалогідрату.

31. Визначаємо масову частку ферум(ІІІ) сульфату у кристалогідраті:

(або 71,2% )

Рівняння реакції добування ферум(ІІІ) гідроксиду:

Розраховуємо кількість речовини ферум(ІІІ) гідроксиду, що міститься у 5,35 г:

За рівнянням реакції кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату та ферум(ІІІ) гідроксиду співвідноситься як 1 : 2. Отже, ферум(ІІІ) сульфату вступило в реакцію

Така кількість Fe2(S0O)3 міститься відповідно у 0,025 моль кристалогідрату Fe2(SO4)3 ∙9H2O.

Обчислюємо масу цієї кількості кристалогідрату:

Відповідь: необхідно 14,05 кристалогідрату.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити