ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 5. Розчинність речовин

32. Розчинність речовини - це здатність утворювати розчин з іншою речовиною.

Розчинність залежить від:

- будови речовини, що розчиняється, і будови розчинника;

- температури;

- тиску (для газів).

33. Над кристалами речовини - її насичений розчин. Розчинити кристалічний осад можна такими способами:

- підігріти суміш (розчинність кристалічної речовини збільшиться);

- додати розчинника - води (розчин стане ненасиченим).

34. Охолодити. Розчинність натрій хлориду зменшиться і у насиченому розчині з’являться кристали солі.

35. Розчинні речовини:

- калій нітрат (йонної будови, в розчині утворює йони К+ та NO3-);

- гідроген бромід (полярні молекули, в розчині утворює йони Н+ та Вr-)

Нерозчинні у воді: сірка, графіт, гелій (неполярні речовини).

36. 130 г калій карбонату у 100 г води.

37. Концентрований, ненасичений (за цієї температури насиченим є розчин, що містить 23 г арґентум(І) нітрату).

38. Оскільки густина води становить 1 г/л, то об’єм води у розчині становить 100 мл (або 0,1л).

Складаємо пропорцію:

Розраховуємо кількість речовини азоту:

Обчислюємо об’єм цієї кількості азоту:

Відповідь: 22,4 мл азоту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити