ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 6. Електроліти та неелектроліти

39. Метали - за допомогою електронів, які не утримуються атомами і вільно переміщуються в речовині.

40. Електроліти - сполуки, водні розчини і розплави яких проводять електричний струм. Приклади: купрум(ІІ) сульфат CuSO4, натрій хлорид NaCl, сульфатна кислота H2SO4.

41. У воді натрій хлорид під час розчинення утворює два типи йонів: катіони Na+ тa аніони Сl-. Під час утворення електричного струму вони здатні рухатися до відповідних електродів.

42. Водопровідна вода містить у невеликій кількості солі, які є електролітами.

43. Вище електропровідність морської води - через більший вміст солей (які є електролітами).

44. а) кислоти; б) луги, солі, основні та амфотерні оксиди.

45. Барій оксид ВаО, магній хлорид MgCl2, калій гідроксид КОН. Ці речовини мають йонну будову.

46.

Формульна одиниця літій оксиду містить три йони: два Li+ та один О2-. Розраховуємо загальну кількість йонів у 0,645 моль цієї речовини:

Формульна одиниця натрій хлориду містить два йони: Na+ та Сl-. Розраховуємо загальну кількість йонів у 0,2 моль цієї речовини:

Формульна одиниця алюміній оксиду містить п’ять йонів: два Аl3- та три О2-. Розраховуємо загальну кількість йонів у 0,2 моль цієї речовини:

Формульна одиниця кальцій нітрату містить три йони: один Са2+, два NO3-. Розраховуємо загальну кількість йонів у 0,25 моль цієї речовини:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити