ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 7. Електролітична дисоціація

47. Солі - електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Луги — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-йонів ОН-. Кислоти — електроліти, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіонів одного типу — йонів гідрогену Н+.

48. Ні, оскільки вони не здатні утворювати йони.

Ступінчасто дисоціює гідроген сульфід.

51. Тому що кальцій хлорид є речовиною йонної будови.

54. Рівняння дисоціації:

Розраховуємо кількість речовини хлороводню, що розчинили у воді:

Отже, йонів Н+ та Сl- також утвориться по 0,025 моль. Обчислюємо їхні маси:

Визначаємо їхні масові частки у розчині:

Відповідь: масова частка йонів Н+ складає 0,025%, йонів Сl- — 0,89%.

55. Рівняння дисоціації:

Всього в розчині будуть міститися: 4 моль йонів Na+, 2 моль йонів ОН-, 1 моль йонів SO42-. Обчислюємо їхні маси:

Таким чином, загальна маса розчину становить:

800 г + 92 г + 34 г + 96 г = 1022 г

Обчислюємо масові частки йонів у розчині:

56. Розраховуємо кількість речовини кожного з йонів:

Відповідь: а) йонів Са2+ і Mg2+ — однакова кількість.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити