ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. ВОДА. РОЗЧИНИ

§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (pH)

Лабораторний дослід № 1 (с. 50)

Тема: Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині. Встановлення приблизного значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, вода Н2O (дистильована або водопровідна), розбавлена хлоридна кислота НСl, розчин натрій гідроксиду NaOH, розчин оцтової кислоти СН3СО-ОН, розчин господарського мила, універсальний індикаторний папір, шкала pH, скляні палички, хімічна склянка, фільтрувальний папір.

Звіт з роботи:

Рідина

Забарвлення індикатора

Значення pH

Вода

Жовто-зелене

7

Розбавлена хлоридна кислота

Червоний

2

Розчин натрій гідроксиду

Синьо-фіолетовий

13

Розчин оцтової кислоти

Червоний

3

Розчин господарського мила

Синій

11

Висновок:

1. За зміною забарвлення кислотно-лужних індикаторів можна встановити значення pH середовища.

2. Надлишок йонів Гідрогену зумовлює кисле середовище, pH < 7. Надлишок гідроксид-іонів — лужне, pH > 7. Нейтральному середовищу відповідає значення pH = 7.

64. Вода є дуже слабким електролітом. За температури +25"С лише одна її молекула з кожних 555 мільйонів молекул розпадається на йони (α ≈ 1,8 ∙ 10-9).

65. Рівняння дисоціації води:

Обчислюємо кількість речовини води, що міститься у 0,1 мл (або 0,1 г):

66. Рівняння дисоціації води:

Припустимо, що дисоціації піддається 1 моль води. ЙОГО маса складатиме:

Знаючи ступінь дисоціації води (α ≈ 1,8 ∙ 10-9), обчислюємо кількість речовини та маси йонів Н+ і ОН-:

Розраховуємо масові частки йонів Н+ і ОН-:

67. Водневий показник pH позначає концентрацію йонів гідрогену Н- у розчині:

С(Н+) = 10-m моль/л, де m - водневий показник.

68. 1 —> Б —> в); 2 —> А —> а).

69. Показнику pH = 6 відповідає концентрація С(Н+)= 10-6 г/моль. Показнику pH = 8 - концентрація С(Н+) = 10-8 г/моль. Отже, концентрація йонів Н+ більша у розчині з pH = 6 у 6 разів.

70. Універсальний індикатор змінює своє забарвлення в більшому діапазоні кольорів і надає змогу більш точно визначати pH (від 0 до 14).

71. За pH = 5,6 концентрація йонів Гідрогену Н+ становить 1 ∙ 10-5,6 моль/л розчину. Слабо кисла реакція дощової води зумовлена утворенням невеликої кількості кислот при взаємодії води (водяної пари) з відповідними оксидами, що містяться у повітрі з викидами промислових об’єктів:

А також газуватий H2S, що, розчиняючись, утворює сульфідну кислоту.

72. Рівняння реакції, що відбулася:

За рівнянням реакції для повної нейтралізації кількості лугу та кислоти мають співвідноситись як 1 : 1. За надлишку лугу середовище після реакції буде лужним, за надлишку кислоти - кислим. З’ясовуємо кількість речовини лугу:

Отже, після реакції окрім її продуктів у розчині залишиться ще 0,05 моль лугу. Реакція середовища буде лужною, pH > 7.

Відповідь: а) більше 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити