ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

Контрольні запитання (с. 59)

116. Сильні електроліти - електроліти, які під час розчинення розпадаються на йони повністю. Слабкі електроліти - електроліти, які під час розчинення у воді розпадаються на йони лише частково.

117. Сильні електроліти: розчинні солі (NaCl, KNO3, Al2(SO4)3, FeCl3, Na3PO4); неорганічні кислоти (H2SO4, HNO3, HClO4, HSCN, HMnO, H2MnO4, H2Cr2O7, H2CrO4, HCl, HBr, HI); гідроксиди лужних (KOH, NaOH, LiOH) і лужноземельних (Mg(OH)2, Sr(OH)2) металів. Слабкі електроліти: більшість органічних кислот (СН3СOOН) і основ, неорганічні кислоти (Н2СO3, H2S, H2SiO3, H3AsO3, HCN, HF, НСЮ, HNO2) І розчин амоніаку NH4OH.

118. Для вираження сили електролітів використовують ступінь дисоціації - відношення числа молекул N або кількості речовини n, що розпалися на йони, до загального числа молекул N0 або кількості розчиненої речовини n0.

Ступінь дисоціації є змінною величиною. Він залежить не тільки від природи електроліту, але й від його концентрації в розчині: у разі розбавлення розчину водою, а також за підвищення температури ступінь дисоціації збільшується.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 59)

119. Солі: NaCl - сильний електроліт, CaSO4 - слабкий електроліт.

Кислоти: НСl — сильний електроліт, H2SiO4 - слабкий електроліт.

Основи: NaOH - сильний електроліт, Mg(OH)2- слабкий електроліт.

120. a) H3PO4; б) H2S.

121. H2SO4.

122. Гідроген-іонів Н+.

123. а) сильні електроліти: NaCl, НСl, NaOH, NaNO3, HNO3, H2SO4, Ba(OH)2, K2S, Pb(NO3)2;

б) слабкі електроліти: HNO2, H2S.

125. Складаємо рівняння дисоціації натрій сульфату:

За рівнянням з кожного 1 молю натрій сульфату утворюється 3 моль йонів. Отже, для виготовлення розчину використали натрій сульфату. Обчислюємо його масу:

126. Складаємо рівняння дисоціації:

За рівнянням, кількість йонів Н+ та F-, що утворюються, є рівною. Отже флуорид-йонів у розчині також утвориться 0,008 моль.

З’ясовуємо кількість речовини гідроген флуориду у розчині:

Обчислюємо ступінь дисоціації кислоти у розчині:

Отже, ця кислота середньої сили.

127. Хлоридна кислота є сильною кислотою, її ступінь дисоціації в розчині е найбільшим. Отже вона міститься у пробірці з найбільшою кількістю речовини йонів Н+ - третій. Сульфідна кислота - слабка, вона міститься у пробірці з найменшою кількістю речовини йонів Н+ - першій. Флуоридна кислота є кислотою середньої сили. Вона міститься у другій пробірці — з середньої кількістю речовини йонів Н+.

128. У першій пробірці міститься сильний електроліт. Це можуть бути: солі - KNO3, ZnCl2; кислоти - НСl, H2SO4; луги - NaOH, КОН. В другій — електроліт середньої сили. Це можуть бути: кислоти - Н3РO4, H2SO3. В третій - слабкий електроліт. Це можуть бути: основи - Zn(OH)2, Аl(ОН)3; солі - AgCl, CaSO4.

129. 1) сильними електролітами переважно є розчинні речовини йонної будови;

2) за однакових концентрацій електролітів за тієї самої температури ступінь дисоціації зростає зі збільшенням довжини і зменшенням енергії хімічних зв’язків;

3) чим більш полярна молекула розчинника, тим вище значення ступеню дисоціації для того самого електроліту. Наприклад, значення ступеню дисоціації для солі натрій хлорид NaCl у водному розчині набагато більше, ніж у розчині малополярного спирту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити