ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Лабораторні досліди № 4-6 (с. 74)

Обладнання: штатив із пробірками, піпетка, шпатель.

Реактиви: розчини кальцій хлориду СаСl2, кальцій нітрату Ca(NO3)2, натрій карбонату Na2CO3, натрій хлориду NaCl, калій нітрату KNO3, NaOH, фенолфталеїну, хлоридної кислоти НСl, порошок кальцій карбонату СаСО3.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду

1. В обох пробірках утворюється білий осад кальцій карбонату.

Рівняння реакцій:

Виходячи зі скороченого йонного рівняння можна стверджувати, що в обох випадках відбувається та сама реакція.

2. Зміни не відбуваються. Реакція є неможливою, оскільки серед її продуктів немає газуватих речовин, осадів або малодисоційованої сполуки — води. Рівняння реакції:

B розчині одночасно існують чотири види йонів: Na+, Сl-, К+ та NO3.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу

В обох пробірках відбувається утворення бульбашок газу (внаслідок розкладу одного з продуктів реакції — вугільної кислоти). А другій пробірці - також поступове розчинення кальцій карбонату. Рівняння реакцій:

СаСO3 є малорозчинною речовиною, дисоціює лише незначна її частина. Отже, йонно-молекулярне рівняння реакції матиме вигляд:

За наведеними рівняннями реакцій можна стверджувати, що у двох випадках відбуваються різні реакції.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води

За додаванням фенолфталеїну до пробірки з розчином натрій гідроксидом, вміст пробірки забарвлюється у малиновий колір. За додаванням хлоридної кислоти відбувається реакція нейтралізації з утворенням солі - натрій хлориду — та води. Після того, як весь натрій гідроксид прореагує з кислотою, розчин знебарвиться (оскільки в кислому та нейтральному середовищі кислотно-лужний індикатор фенолфталеїн є безбарвним). Рівняння реакції:

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації, реакції обміну між електролітами відбуваються до кінця у випадках, коли в результаті реакції утворюється:

- газувата речовина;

-осад;

- вода.

Контрольні запитання (с. 75)

146. Реакції йонного обміну в розчинах відбуваються, якщо в результаті реакції утворюються слабкий електроліт або неелектроліт. А саме:

а) у разі утворення газуватої речовини:

б) у разі утворення осаду:

в) у разі утворення води:

147. Реакція взаємодії кислоти з основою, в результаті якої утворюються сіль та вода.

Завдання для засвоєння матеріалу (c. 75)

peакція обміну до кінця не відбувається, в розчині існують чотири види йонів: Аl3+, ОН-, К+ та Сl-;

151. Ця сіль - барій хлорид ВаСl2.

152. Натрій карбонат Na2CO3 та калій сульфіт K2SO3.

CaCO3 є малорозчинною речовиною, лише незначна її частина дисоціює. Отже, йонно-молекулярне рівняння реакції матиме вигляд:

156. Складаємо рівняння реакції:

Сіль, що випадає у вигляді осаду - це арґентум хлорид. За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини арґентум нітрату і арґентум хлориду становить 1 моль : 1 молю.

Обчислюємо масу арґентум нітрату у вихідному розчині:

З’ясовуємо кількість речовини арґентум нітрату у 1,7 г:

Отже, арґентум хлориду під час реакції також утворюється 0,1 моль. Обчислюємо його масу:

157. Спочатку калій сульфіт вступив у реакцію з хлоридною кислотою (натрій хорид з хлоридною кислотою не реагує). Під час реакції утворився газоподібний сульфур(ІV) оксид.

Рівняння реакції:

Після реакції в розчині залишилися йони К+ та Сl-.

При додаванні до розчину арґентум нітрату, йони Арґентуму сполучаються з йонами Хлору і випадають у осад у вигляді нерозчинного арґентум хлориду. Рівняння реакції:

В розчині залишаються йони Na+ та NO3-.

Відповідь: після реакцій в розчині залишаються йони К+, Na+ та NO3-.

158. Складаємо рівняння реакції:

За рівнянням реакції кількість речовини гідроген хлориду і кальцій хлориду співвідносяться як 2 : 1. Визначаємо масу кальцій хлориду в утвореному розчині:

Обчислюємо кількість речовини кальцій хлориду:

Отже, в реакцію вступило 2 ∙ 0,015 = 0,03 моль гідроген хлориду. Розраховуємо його масу:

Практична робота № 1 (с. 76)

Тема: Реакції йоішого обміпу між електролітами у водних розчинах

Обладнання: штатив із пробірками, піпетка.

Реактиви: хлоридна кислота НСl, розчини натрій карбонату Na2CO3, калій хлориду КСl, кальцій хлориду СаСl2, барій хлориду ВаСl2, магній хлориду MgCl2, калій броміду КВr, калій йодиду КІ, калій ортофосфату К3РО4, натрій сульфату Na2SO4, натрій сульфіту Na2SO3, арґентум нітрату AgNO3, сульфатної кислоти H2SO4, натрій гідроксиду NaOH, лакмусу aбо метилового оранжевого.

Звіт з роботи:

Дослід 1. В першій пробірці утворюються бульбашки безбарвного газу — карбон(IV) оксиду. Рівняння реакції:

Реакція є незворотною, оскільки серед продуктів реакції - газ і вода. Якщо замість натрій карбонату використати нерозчинну сіль магній карбонат, то реакція все одно відбуватиметься, оскільки хлоридна кислота є сильною кислотою. В другій пробірці утворюється осад білого кольору - кальцій карбонат. Рівняння реакції:

Реакція є незворотною, оскільки серед продуктів реакції - осад. Якщо замість натрій карбонату використати нерозчинну сіль магній карбонат, то реакція відбуватися не буде, оскільки карбонат-йони С032" не будуть вивільнятися у розчин (реакційне середовище).

Дослід 2. У першій пробірці випадатиме білий кристалічний осад - нерозчинний барій сульфат. Рівняння реакції:

У другій пробірці випадатиме білий сирнистий осад арґентум(І) хлориду. Рівняння реакції:

Осади різняться за зовнішнім виглядом: барій сульфат - кристалічний, арґентум(І) хлорид — сирнистий за консистенцією.

Дослід 3. В пробірці з калій хлоридом утворюється осад білого кольору. Рівняння реакції:

В пробірці з калій хлоридом утворюється осад світло-жовтого кольору. Рівняння реакції:

В пробірці з калій хлоридом утворюється осад жовтуватого кольору. Рівняння реакції:

В пробірці з калій фосфатом утворюється осад яскраво-жовтого кольору. Рівняння реакції:

Осади в пробірках різняться за кольором.

Дослід 4. В першій пробірці лакмус змінює свій колір з червоного на фіолетовий, а метиловий оранжевий — з червоного на оранжевий. Це свідчить про зміну середовища з кислого на нейтральне. Рівняння реакції:

За відсутності кислотно-лужного індикатора зміни в пробірці будуть непомітними. Однак реакція все одно відбуватиметься.

В другій пробірці утворюється білий осад барій сульфату. Рівняння реакції:

Лакмус та метиловий оранжевий не змінюють кольору — залишаються червоними, адже одним з продуктів реакції є хлоридна кислота. Кислотність середовища не змінюється.

В третій пробірці утворюється газоподібний сульфур(ІV) оксид. Рівняння реакції:

Лакмус змінює свій колір з червоного на фіолетовий, а метиловий оранжевий — з червоного на оранжевий. З кислого середовище стає нейтральним.

Видимих змін в четвертій пробірці не відбувається. Реакція є оборотною і в розчині одночасно існують чотири йони: Н+, Cl-, Mg2+ та SO42-.

Висновок:

1. Реакції обміну між електролітами відбуваються до кінця у випадках, коли в результаті реакції утворюється:

- газувата речовина;

- осад;

- вода.

2. Ознаки протікання реакцій:

- в досліді 1 - утворення газу та осаду;

- в досліді 2 - утворення осадів;

- в досліді 3 - утворення осадів;

- в досліді 4 - зміна кольору індикатору, утворення осаду, виділення газу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити