ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14. Ступінь окислення елементів

Контрольні запитання (с. 87)

164. Ступінь окиснення - це умовний заряд на атомі в молекулі або кристалі, обчислений з припущенням, що всі спільні електронні пари повністю зміщені в бік більш електронегативного елемента.

165. Валентність - це здатність атома, йона або радикала утворювати стійкі хімічні зв'язки з певною кількістю інших часток. А ступінь окиснення — умовний заряд, який можна приписати атому, припустивши, що вся частинка складається з простих йонів. Обидва ці поняття мають чисельне значення, характеризують зв’язки у частинках і навіть можуть чисельно співпадати. Але вони не є тотожними.

166. Для металічних елементів вищий ступінь окиснення зазвичай дорівнює числу електронів на зовнішньому рівні, а отже, й номеру групи в Періодичній системі:

Нижчий ступінь окиснення = 0

Для неметалічних елементів вищий ступінь окиснення, як і для металічних елементів, дорівнює числу валентних електронів. А нижчий ступінь окиснення визначається тим, скільки електронів бракує атому, щоб на зовнішньому рівні їх було вісім.

Вищий ступінь окиснення

=

Максимальне число втрачених електронів

=

Номер групи

Нижчий ступінь окиснення

=

Максимальне число прийнятих електронів

=

Номер групи мінус 8

Визначення ступеню окиснення за періодичною системою (для елементів головних підгруп — s- та р-елементів):

Група ПС

І

II

III

IV

V

VI

VII

Вищий ступінь окиснення

+1

+2

+3

+4

+5

+6 (крім 0)

+7 (крім F)

Проміжний ступінь окиснення

+2, 0

+3, 0

+4, +2, 0

+5, +3, +1, 0

Нижчий

0

0

0

-4

-3

-2

-1

Винятки: Гідроген (вищий +1, нижчий -1), Оксиген (вищий +2, нижчий -2), Флуор (вищий 0, нижчий -1).

167. Значенню 0.

168. Алгоритм визначення ступенів окиснення елементів у сполуках:

1) Записати формулу речовини.

2) Підписати ступені окиснення Оксигену та Гідрогену й металічних елементів І—III груп.

3) Скласти рівняння для обчислення невідомого заряду, пам’ятаючи, що в разі, якщо атомів певного елемента більше одного, то його заряд слід помножити на число атомів.

4) Розв’язати складене рівняння.

5) Підписати визначений ступінь окиснення.

169. У простих речовинах ступінь і окиснення елементів дорівнює нулю. Це пов’язано з тим, що електронегативність всіх атомів простої речовини є однаковою, і зміщення спільних електронних пар в бік тих чи інших атомів не відбувається.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 87)

171.

Ступінь

Хімічні елементи

окиснення

O

Сl

Р

Na

Са

С

Рb

Аl

Вищий

+2

+7

+5

+1

+2

+4

+4

+3

Проміжний

+ 5, +3, +1, 0

+3, 0

+2, 0

+2

Нижчий

-2

-1

-3

0

0

-4

0

0

174. Тому що Оксиген і Флуор є елементами з найбільшими значеннями електронегативності, і не здатні віддавати 6 та 7 електронів згідно з номером групи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити