ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 16. Окисники й відновники

Контрольні запитання (с. 98)

184. а) атоми хімічних елементів, що перебувають у вищому ступені окиснення, можуть бути тільки окисниками, оскільки вони здатні лише приймати електрони;

б) атоми елементів в нижчому ступені окиснення можуть бути тільки відновниками, оскільки вони можуть тільки віддавати електрони;

в) за проміжного ступеня окиснення атоми хімічних елементів можуть виявляти і окисні, і відновні властивості, оскільки здатні як приєднувати, так і віддавати електрони.

185. Речовини, що виявляють сильні окисні властивості: типові неметали (галогени, кисень, сірка), а також деякі складні речовини, що містять хімічні елементи у високих ступенях окиснення (+5...+7): H2SO4, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 оскільки вони здатні приєднувати електрони.

Речовини, що виявляють сильні відновні властивості: прості речовини (метали та деякі неметали (водень, вуглець)), а також сполуки неметалічних елементів у нижчих ступенях окиснення (-4...-1): H2S, NH3, НІ, СН4 тощо, оскільки вони здатні легко віддавати електрони.

186. Найбільшу активність виявляють елементи в найвищому або в найнижчому ступені окиснення.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 99)

187. а) ні, оскільки він має найбільшу електронегативність і жоден елемент не може його окиснити; б) так, оскільки він може віддавати зайвий електрон, і не здатний більше приймати інших; в) так, оскільки він може віддавати електрон зовнішнього рівня; г) ні, оскільки він вже втратив електрон зовнішнього рівня електронної оболонки і не здатен віддавати інші.

188. Флуор має найбільші значення електронегативності. Оксиген посідає друге місце. З простих речовин тільки окисником може бути лише фтор. Тільки відновниками можуть бути метали.

189. a) NaH- - атом Гідрогену може бути тільки відновником, Н20 - як відновником, так і окисником, Н+Сl - тільки окисником;

б) N-3H3 - атом Нітрогену може бути тільки відновником, N-2O - як відновником, так і окисником, HN+5O3- тільки окисником;

в) H2S-2 - атом Сульфуру може бути тільки відновником, S-4O2 — як відновником, так і окисником, H2S+6O4 - тільки окисником;

г) НСl- - атом Хлору може бути тільки відновником, Сl20 - як відновником, так і окисником, НСl+7O4 - тільки окисником;

д) Сr0 - атом Хрому може бути тільки відновником, Сr+3Сl3 - як відновником, так і окисником, Сr+6O3 - тільки окисником;

е) Мn0 - атом Мангану може бути тільки відновником, Мn+4O2 - як відновником, так і окисником, КМn+7O4 - тільки окисником.

190. відновником є Ферум;

відновником є Гідроген;

відновником є Фосфор;

відновником є Сульфур;

відновником є Карбон;

відновником є Карбон.

191.

окиснення, відновник

відновлення, окисник

192. окисником є Вольфрам;

окисником є Хром;

окисником є Титан.

193. Ферум - окисник, Карбон — відновник;

Ферум - окисник, Гідроген - відновник;

Ферум - окисник, Алюміній - відновник.

194. В цій реакції Алюміній є окисником, оскільки він приймає електрони від Натрію, а Натрій - є відновником:

Бром в реакції не змінює ступінь окиснення, вона залишається сталою: -1.

В цій реакції Бром є відновником, оскільки він віддає електрони Хлору, а Хлор є окисником:

Алюміній не змінює ступінь окиснення, вона залишається сталою: +3.

195. Плюмбум(ІІ) сульфід перетворюється на білий плюмбум(ІІ) сульфат за рівнянням:

Для відбілювання виробів зі срібла такий спосіб застосовувати неможна.

196. У забрудненому повітрі - зокрема в тому, що містить гідроген сульфід. Наслідком взаємодії срібла з цією речовиною є утворення на поверхні срібного виробу чорної плівки арґентум(І) сульфіду. Рівняння реакції:

197. Використання окисно-відновних процесів у побуті й промисловості:

— добування енергії з палива;

— окисно-відновні процеси в батарейках та акумуляторах;

— покриття поверхні виробів тонким шаром металу (гальванопластика);

— процеси добування металів (відновлення з руд заліза, міді, свинцю та інших);

— хімічні аналізи деяких речовин (визначення концентрації йонів Феруму та Хрому, вмісту вітаміну С у фруктах та ін.);

— виробництво азотних добрив;

— виробництво вибухових речовин та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити