ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

Контрольні запитання (с. 112)

200. Тепловий ефект реакції ΔН — це різниця між ентальпією продуктів реакції та ентальпією реагентів: ΔН(реакції) = H(продуктів реакції) - Н(реагентів). Ендотермічна реакція — реакція, у результаті якої відбувається поглинання теплоти. Екзотермічна реакція — реакція, що відбувається з виділенням теплоти. Ентальпія речовини — фізична величина, що характеризує енергію системи (речовини), яка доступна для перетворення на теплоту за сталого тиску. Ентальпія реакції — це тепловий ефект реакції за умов сталого тиску.

201. Екзотермічні реакції:

Ендотермічні реакції:

202. Зміну ентальпії позначають ДН. Її вимірюють в Дж/моль (кДж/моль).

203. За екзотермічної реакції ентальпія продуктів реакції менша за ентальпію реагентів (ΔН < 0, тобто є від’ємною величиною).

За ендотермічної реакції, навпаки, ентальпія продуктів реакції більша за ентальпію реагентів (ΔН > 0, є додатною величиною).

204. Під час хімічних реакцій відбувається перегрупування атомів, що містяться в речовинах-реагентах. Для цього необхідно частину хімічних зв’язків розірвати.1 навпаки, у ході утворення продуктів реакції утворюються нові зв’язки. Оскільки розривання та утворення хімічних зв’язків супроводжується, відповідно, поглинанням і виділенням енергії, то за хімічних реакцій обов’язково виділяється або поглинається енергія.

205. За екзотермічної реакції температура реакційного середовища зростає. За ендотермічної — зменшується.

206. За виділенням (екзотермічні) або поглинанням (ендотермічні) теплоти.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 112)

207. Оскільки треба затратити енергію на руйнування хімічних зв’язків.

208. Енергія хімічних зв’язків та теплова.

209. Треба виміряти температуру речовин до і після реакції. Тепловий ефект реакції визначають за різницею температур. В лабораторії для цього використовують спеціальний прилад — калориметр. Фактори, що впливатимуть на точність експерименту: погрішність шкали термометру, розсіювання тепла в навколишнє середовище, або навпаки - поглинання тепла з нього.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити