ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 19. Термохімічні рівняння реакції

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 115)

210. Термохімічні рівняння - рівняння хімічних реакцій, у яких наведено тепловий ефект.

211. Екзотермічні: а), б), в), д), е). Ендотермічні: г).

212. За рівнянням реакції під час утворення 2 моль амоніаку з 1 моль азоту виділяється 92 кДж енергії. Кількість теплоти розраховуємо за пропорцією:

219. Складаємо рівняння реакції:

Обчислюємо кількість речовини барій карбонату у 197 г:

Отже, 272 кДж теплоти витрачається на розкладання 1 моль барій карбонату. Термохімічне рівняння реакції:

220. Складаємо рівняння реакції:

Обчислюємо кількість речовини заліза в 56 г:

Отже, 95 кДж теплоти виділяється при взаємодії з сіркою 1 моль заліза. Термохімічне рівняння реакції:

221. На утворення газуватої речовини витрачається більше енергії.

222. Оскільки ентальпії вихідних речовин і продуктів в усіх трьох реакціях є схожими.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити