ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ ХІМІЇ ЗА 8 КЛАС

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

Контрольні запитання (с. 16)

13. Типи хімічного зв’язку:

ковалентний — утворюється між атомами неметалічних елементів (Н2, O2, СO2, НСl, SO3);

йонний - існує у сполуках, утворених атомами металічних та неметалічних елементів (NaCl, Na2O, MgO, КОН, KNO3);

металічний - існує у металах та їхніх сплавах (Al, Fe, Ag, Cu, Ni);

водневий - складний тип взаємодії за участю атомів Гідрогену (Н2O, С2Н5ОН, білки).

14. Ковалентний неполярний - утворюється між атомами однакових неметалічних елементів з однаковим значенням електронегативності: Н2, O2, Сl2, Вr2, F2.

Ковалентний полярний - утворюється між атомами різних неметалічних елементів, що різняться за значенням електронегативності: Н2O, СO2, H2S, НСl, SO3.

15. В речовинах з йонним типом зв’язку елементи значно різняться за електронегативністю. В речовинах з ковалентним полярним зв’язком така різниця є меншою.

16. Йонний зв’язок виникає між металічним та неметалічним елементами.

Ковалентний — між неметалічними елементами. При йонному зв’язку атоми (йони) утримуються за рахунок різниці зарядів. А при ковалентному - за рахунок спільних електронних пар.

17. Кристалічні речовини:

— структурні одиниці розташовані в чіткому порядку;

— мають певну температуру плавлення;

— утворюють кристали певної форми. Приклади: кухонна сіль NaCl (кристали у формі куба), калійна селітра KNO3 (кристали у формі призми), алюмінієві галуни KAl(SO4)2(кристали у формі октаедрів).

Аморфні речовини:

— структурні одиниці розташовані хаотично;

— плавляться в інтервалі температур;

— під час нагрівання розм’якшуються.

Приклади: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, фарби та клеї.

18. а) речовини з йонними кристалічними ґратками:

— у вузлах ґраток — йони (катіони й аніони);

— тверді, крихкі, нелеткі;

— тугоплавкі;

— деякі розчиняються у воді.

б) речовини з молекулярними кристалічними ґратками:

— у вузлах ґраток - молекули;

— крихкі, леткі;

— легкоплавкі;

— розчиняються у воді та в інших розчинниках.

в) речовини з атомними кристалічними ґратками:

— у вузлах ґраток - окремі атоми;

— надзвичайно тверді, нелеткі;

— тугоплавкі;

— не розчиняються в жодному розчиннику.

19. Типи хімічного зв’язку в речовинах з різними кристалічними ґратками:

а) в атомних — ковалентний; б) в йонних — йонний; в) в молекулярних — слабка міжмолекулярна взаємодія.

Завдання для засвоєння матеріалу (c. 16)

20. а) Хлор - 3 електронні пари і 1 неспарений електрон;

б) Сульфур - 2 електронні пари та 2 неспарених електрони;

в) Фосфор - 1 електронна пара та 3 неспарені електрони.

21. а) йонний зв’язок — кальцій оксид СаО, натрій оксид Na2O;

6) ковалентний зв’язок — вода Н2O, карбон(IV) ОКСИД СO2.

22. Електронна формула гідроген хлориду НСl:

Між атомом Гідрогену та атомом Хлору наявна одна спільна пара електронів. Атом Хлору також містить три неподілені електронні пари.

Електронна формула гідроген сульфіду Н2S:

Між атомом Сульфуру та кожним з атомів Гідрогену наявні по одній спільній парі електронів (всього - дві спільні електронні пари). Атом Сульфуру містить також дві неподілені електронні пари.

Електронна формула амоніаку NH3:

Між атомом Нітрогену та кожним з атомів Гідрогену в молекулі амоніаку наявні спільні пари електронів (всього - три спільні електронні пари). Атом Нітрогену містить також одну неподілену електронну пару.

24. а) ковалентний неполярний зв’язок: Н2, O2, N2, F2;

б) ковалентний полярний зв’язок: НВr, СO2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2;

в) йонний зв’язок: Na2O, СаО, K3N, MgF2.

25. а) атомні кристалічні ґратки: С(алмаз);

б) йонні кристалічні ґратки: CaBr2, СuО, NaNO3, Fe2(SO4)3;

в) молекулярні кристалічні ґратки: O2, Вr2, НСl, СO2, Н2O.

26. Атомні кристалічні ґратки.

27. Молекулярні кристалічні ґратки.

28. Йонні кристалічні ґратки. Речовина є нелеткою і не має запаху.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити