ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 21. Класифікація хімічних реакцій

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 131)

244. Класифікація хімічних реакцій:

1) За кількістю і складом реагентів та продуктів

- сполучення: А + В —> С

- розкладу: А —> В + С + D

- заміщення: А + ВС —> АС + В

- обміну: АВ + CD —> AD + СВ

2) За можливістю перебігу у протилежних напрямах:

- оборотні

- необоротні

3) За тепловим ефектом:

- екзотермічні

- ендотермічні

4) За зміною ступеня окиснення:

- окисно-відновні (міжмолекулярні та внутрішньо-молекулярні)

- кислотно-основні (нейтралізації)

246. а) окисно-відновна, оборотна, ендотермічна реакція сполучення (в прямому напрямку) / розкладу (в зворотному);

б) ендотермічна, внутрішньо-молекулярна окисно-відновна, необоротна реакція розкладу;

в) екзотермічна, міжмолекулярна окисно-відновна, необоротна реакція заміщення;

г) екзотермічна, необоротна реакція обміну, нейтралізації;

д) екзотермічна, необоротна реакція сполучення;

е) ендотермічна, міжмолекулярна окисно-відновна оборотна реакція обміну.

247. а) розкладання:

сполучення:

заміщення:

обміну:

б) заміщення:

сполучення:

нейтралізація:

розкладання:

248. а) обміну з наступним розкладом одного з продуктів реакції:

б) обміну:

в) заміщення:

г) заміщення:


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити