ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 24. Гомологи метану - насичені вуглеводні

Контрольні запитання (с. 146)

270. IV.

271. Алкани — насичені вуглеводні. Загальна формула алканів: СnН2n+2, де n - число атомів Карбону в молекулі.

272. Оскільки вони містять максимально можливу кількість атомів Гідрогену, і не здатні до реакцій приєднання.

273. Гомологи — сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп -СН2-. Гомологічний ряд — сукупність усіх гомологів. Гомологічна різниця — група -СН2-.

274. Спільне — загальна формула гомологів одного ряду. Подібність структури. Різниця — у довжині ланцюга (різниться на різну кількість груп -СН2-).

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 146)

275. Гомолог з числом атомів Карбону 6-цегексан.

Скорочена структурна формула: СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

Повна структурна формула:

Гомолог з числом атомів Карбону 8 - це октан.

Скорочена структурна формула: СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

Повна структурна формула:

276. Молекули пропану С3Н8 і октану C8H18 описуються однією загальною формулою: CnH2n+2. Їхні молекули різняться на 5 груп -СН2-, що відповідає гомологічній різниці.

277. В молекулі пропану 10 хімічних зв’язків. Зв’язків С-С - два, зв’язків Н-С - вісім.

278. С4Н10, С14Н30.

279. Визначаємо масову частку Карбону в метані СН4:

Визначаємо масову частку Карбону в пропані С3Н8:

Відповідь: масова частка Карбону більше в пропані (81,8%), ніж в метані (75%). Зі збільшенням числа атомів Карбону в алканах вміст Карбону зростає. Того самого висновку можна дійти без обчислень масових часток - за зміною співвідношення атомів Карбону та Гідрогену в гомологічному ряду.

280. Етан. Висновок робимо за розрахунками молярних мас: М(С2Н6) = 30 г/моль, М(пов.) = 29 г/моль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити