ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 27. Етен і етин - ненасичені вуглеводні

Контрольні запитання (с. 160)

307. Ненасичені вуглеводні - це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є кратні зв'язки - подвійні або потрійні.

308. Фізичні властивості етену й етину: за звичайних умов газуваті, безбарвні, погано розчиняються у воді (розчинність етену становить 22,6 мл / 100 мл води, етину - 137 мл /100 мл води за 0°С). Добре розчиняються в органічних розчинниках. Не мають запаху. Тпл. етену -169,2 °С, Тпл. етину -83,8 °С; tкип. етену = -103,7 °С, tкип. етину = -80,8 °С. Технічний етин, що добувають карбідним методом, має специфічний різкий запах.

309. Молекулярна формула етену: С2Н4.

Структурні (скорочена та повна):

Молекулярна формула етину: С2Н2.

Структурна:

310. Горіння етену:

Горіння етину:

311. Застосування етену: у чистому вигляді майже не застосовують. Із нього виготовляють інші цінні продукти хімічної промисловості:

- пластмаси;

- вибухові речовини;

- антифризи;

- технологічний етиловий спирт;

- високооктанове паливо;

- синтетичний каучук;

- органічні розчинники.

Етен є фітогормоном, що прискорює дозрівання плодів. Це використовують для транспортування ще зелених плодів і штучного дозрівання їх перед продажем.

Застосування етину: в ацетиленових пальниках для зварювання й різання металів. Він також є сировиною для синтезу цінних речовин і матеріалів:

- лікарські речовини;

- синтетичний каучук;

- штучні волокна;

- лакофарбні матерали;

- синтетичні барвники;

- полівінілхлорид (ПВХ);

- запашні речовини для парфумерних засобів.

312. Ненасичені вуглеводні здатні до реакцій приєднання за місцем розриву кратних зв’язків.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 160)

Відповідь: густина більша у етену, обидві речовини легші за повітря.

314. Складаємо рівняння реакцій. Горіння етану:

При згорянні 1 об’єму етану утворюється 2 об’єми вуглекислого газу.

Горіння етену:

При згорянні 1 об’єму етану утворюється 2 об’єми вуглекислого газу.

Горіння етину:

При згорянні 1 об’єму етану утворюються 2 об’єми вуглекислого газу. Відповідь: утворюються однакові об’єми вуглекислого газу.

315. Рівняння ті самі, що і в завданні 314.

На згоряння 1 об’єму етану витрачається 3,5 об’єми кисню. На згоряння 1 об’єму етену - 3 об’єми кисню. На згоряння 1 об’єму етину - 2,5 об’єми кисню.

Відповідь: менше кисню витрачається на згоряння етину.

316. Розчинність етену за 0 °С складає 22,6 мл у 100 мл води, етину - 137 мл у 100 мл води за цих же умов. Обчислюємо кількість речовини етену у 22,6 мл:

Розраховуємо масу цієї кількості етену:

Обчислюємо масову частку етену в розчині:

Обчислюємо кількість речовини етину у 137 мл:

Розраховуємо масу цієї кількості етину:

Обчислюємо масову частку етину в розчині:

Відповідь: масові частки в розчинах становлять 0,028% етену, 0,156% етину.

317. Розчинність етену й етину у воді за підвищенням температури зменшується. За нагрівання насиченого розчину о на стінках посуду з’являтимуться бульбашки газу, що виділяється з розчину.

318. а) Рівняння реакції взаємодії етену з воднем:

Розраховуємо кількість речовини етену:

За рівняння реакції кількість речовини етену й водню співвідноситься як 1 : 1. Отже, водню в реакцію вступає також 0,25 моль. Обчислюємо його об’єм:

б) Складаємо рівняння реакції взаємодії етину з воднем:

За рівняння реакції об’єми етину й водню співвідносяться як 1 : 2. Отже, водню в реакцію вступає: 2 ∙ 5,6 л = 11,2 л.

Відповіді: а) 5,6 л; б) 11,2 л.

319. Рівняння реакції:

Розраховуємо масу брому, що міститься у бромній воді:

Обчислюємо кількість речовини брому:

За рівнянням реакції співвідношення кількості речовини етену й брому становить 1 : 1. Отже, в реакцію вступає також 0,05 моль етену. Розраховуємо його об’єм:

Відповідь: потрібно 0,12 л етену.

320. Складаємо рівняння реакції:

За рівнянням реакції співвідношення об’ємів етилену та кисню складає 1 : 3. Тобто речовини під час реакції прореагують повністю.

Визначаємо об’єми речовин до реакції:

1 об’єм + 3 об’єми = 4 об’єми.

Визначаємо об’єми речовин після реакції за умови, що одним з продуктів є а) рідка вода: 2 об’єми; б) газувата вода:

2 об’єми + 2 об’єми = 4 об’єми.

Отже, після реакції:

а) об'єм суміші зменшиться удвічі;

б) об’єм суміші не зміниться.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити