ХІМІЯ 9 клас - Готові домашні завдання до підручника О. В. Григорович - 2017 рік

Тема 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен

Контрольні запитання (с. 165)

321. Полімери - речовини з великою молекулярною масою (від декількох тисяч до кількох мільйонів), складаються з великого числа складових ланок (мономерів), що повторюються і сполучені між собою у довгі лінійні чи розгалужені молекули. Мономери можуть бути однаковими або різними.

Відмінність полімерів від інших матеріалів:

— еластичність (здатність до обернених деформацій з відносно невеликим навантаженням);

— мала хрупкість склоподібних та кристалічних полімерів;

— макромолекули полімерів здатні до орієнтування під дією напрямленого механічного поля;

— висока стійкість у лужному та кислому середовищах;

— на відміну від металів не піддаються електрохімічній корозії;

— більшість є діелектриками;

— немагнітні;

— мають меншу теплопровідність і більшу теплоємність, ніж інші матеріали.

322. Елементарні ланки є похідними мономерів, але можуть різнитися з ними кількістю і типом зв’язків та кількістю атомів (зміни відбуваються внаслідок реакції полімеризації).

323. Реакція полімеризації — процес сполучення багатьох молекул низькомолекулярної речовини (мономеру) у молекулу полімеру. Мономер — невеликі молекули, які підчас реакції полімеризації з’єднуються у довгі молекули полімерів. Полімер — продукт реакції полімеризації. Елементарна ланка — фрагменти у молекулі полімеру, що повторюються.

324. Фізичні властивості поліетилену: малопрозора речовина, що погано проводить теплоту й електричний струм, жирна на дотик і нагадує парафін.

325. З поліетилену виготовляють:

— каністри та посуд для хімічних реактивів;

— з’єднувальні елементи;

— харчові контейнери;

— плівку для обгортання;

— плівку для теплиць;

— пакети для харчових продуктів; -труби;

— пакети для сміття.

326. В молекулі етилену є подвійний зв’язок (це насичений вуглеводень), він здатний до реакцій приєднання. А в поліетилені всі зв’язки одинарні. Фактично поліетилен є алканом з високою молекулярною масою, тому хімічно він досить інертний.

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 165)

327. а) інертні хімічно, горять; б) етен здатний до реакцій приєднання, а поліетилен - ні; горять.

328. До аморфних.

329. З поліетилену виготовляють пластмаси - для їх виготовлення до поліетилену додають стабілізатори, пластифікатори, барвники, спінювачі тощо. Недоліками їх є термічна нестійкість, горючість і хрупкість. Тому вони не завжди можуть бути повноцінною заміною природних матеріалів.

330. Розраховуємо кількість молекул етилену:

Відповідь: 85,7% Карбону та 14,3% Гідрогену в обох випадках.

332. Способи добування пластмас:

— реакції полімеризації;

— реакції поліконденсації.

Фізичні властивості:

— мала густина (0,85-1,8 г/см3);

— дуже низькі електрична та теплова провідність;

— невелика механічна міцність;

— розчиняються у органічних розчинниках — але не в усіх.

Хімічні властивості:

— розкладаються при нагріванні (з попереднім розм’якшенням);

— стійки до вологи;

— стійки до дії сильних кислот та лугів. Застосування:

— теплоізоляційні — в будівництві (пінопласт, поропласт та ін.);

— хімічно стійкі — в промисловості (поліетилен, вінілпласт, поліпропілен, фторопласт);

— конструкційні — в будівництві (склотекстоліт, текстоліт та ін.);

— прес-порошки — для виготовлення виробів загального призначення.

333. Ні, оскільки виробництво пластмас є шкідливим для навколишнього середовища. Також пластмасові вироби дуже довго розкладаються в природі і засмічують навколишнє середовище. При всьому різноманітті пластмас і виробів з них, вони за своїми властивостями не можуть повністю замінити природні матеріали.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити